DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Signals and Systems EEE   330 6 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sami ARICA
Dersi Verenler
Doç.Dr.SAMİ ARICA1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.SAMİ ARICA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşaretler ve sistemler mühendisliğin en temel iki bileşenidir. Bu derste sürekli-zaman (analog) işaret ve sistemlerin analizi ve temsiline ait metotları öğretilmektedir.
Dersin İçeriği
Giriş: işaret ve sistemlerin tanımı. Bağımsız değişkenin dönüşümü. İşaret ve sistemlerin özellikleri. Doğrusal, zamanla değişmeyen sistemler. Konvolüsyon. Doğrusal zamanla değişmeyen (LTI) sistemlerin özellikleri. Diferansiyel denklemlerle temsil edilen sistemler. Diferansiyel denklemlerle teanımlanan LTI-causal sistemlerin durum uzayı analizi. Fourier serileri. Fourier dönüşümü. Fourier serileri ve Fourier dönüşümünün özellikleri. Süzgeçleme. Sürekli-zaman modülasyonu. Genlik modülasyonun tanıtımı. Laplace dönüşümü. Sistemlerin, Fouırier ve Laplace dönüşümü ile analizi. İkinci dereceden sürekli zaman sistemleri. Butterworth süzgeçleri. Geri besleme. Örnekleme. İnterpolasyon.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşaret ve sistemleri tanır ve özelliklerine göre sınıflar.
2) Doğrusal sistemleri bilir ve analizini yapabilir.
3) Fourier dönüşümünü kullanarak ile frekans düzleminde işaret ve sistemlerin analizini yapar.
4) Laplace dönüşünü kullanarak işaret ve sistemlerin analizini yapar. Süzgeçleri tanır ve bilir.
5) Geri beslemeli sistemleri bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: İşaret ve sistemlerin tanımı. Bağımsız değişkenin dönüşümü. İşaret ve sistemlerin özellikleri. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
2 Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler. Konvolüsyon integrali. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
3 Doğrusal zamanla değişmeyen (LTI) sistemlerin özellikleri. Diferansiyel denklemlerle tanımlanan sistemler. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
4 Diferansiyel denklemlerle ifade edilen LTI-causal sistemlerin durum uzayı analizi. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
5 Fourier serileri. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
6 Fourier dönüşümü ve Fourier dönüşüm özellikleri. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
7 Süzgeçleme. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
8 Ara Sınav Ders kitabı okuma/Problem çözme. Yazılı Sınav
9 Sürekli zaman modülasyonu. Genlik modülasyonunun tanıtımı. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
10 Laplace dönüşümü. Laplace dönüşüm özellikleri. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
11 Sistemlerin Fourier ve Laplace dönüşümü ile analizi. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
12 II. arasınav. Sürekli zamanda ikinci dereceden sistemler. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
Yazılı Sınav
13 Butterworth süzgeçleri. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
14 Geri beslemeli sistemler. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
15 Örnekleme. Enterpolasyon. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı okuma/Problem çözme. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar