DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Signals And Systems EEE   330 6 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşaretler ve sistemler mühendisliğin en temel iki bileşenidir. Bu derste sürekli-zaman (analog) işaret ve sistemlerin analizi ve temsiline ait metotları öğretilmektedir.
Dersin İçeriği
Giriş: işaret ve sistemlerin tanımı. Bağımsız değişkenin dönüşümü. İşaret ve sistemlerin özellikleri. Doğrusal, zamanla değişmeyen sistemler. Konvolüsyon. Doğrusal zamanla değişmeyen (LTI) sistemlerin özellikleri. Diferansiyel denklemlerle temsil edilen sistemler. Diferansiyel denklemlerle teanımlanan LTI-causal sistemlerin durum uzayı analizi. Fourier serileri. Fourier dönüşümü. Fourier serileri ve Fourier dönüşümünün özellikleri. Süzgeçleme. Sürekli-zaman modülasyonu. Genlik modülasyonun tanıtımı. Laplace dönüşümü. Sistemlerin, Fouırier ve Laplace dönüşümü ile analizi. İkinci dereceden sürekli zaman sistemleri. Butterworth süzgeçleri. Geri besleme. Örnekleme. İnterpolasyon.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşaret ve sistemleri tanır ve özelliklerine göre sınıflar.
2) Doğrusal sistemleri bilir ve analizini yapabilir.
3) Fourier dönüşümünü kullanarak ile frekans düzleminde işaret ve sistemlerin analizini yapar.
4) Laplace dönüşünü kullanarak işaret ve sistemlerin analizini yapar. Süzgeçleri tanır ve bilir.
5) Geri beslemeli sistemleri bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: İşaret ve sistemlerin tanımı. Bağımsız değişkenin dönüşümü. İşaret ve sistemlerin özellikleri. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
2 Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler. Konvolüsyon integrali. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
3 Doğrusal zamanla değişmeyen (LTI) sistemlerin özellikleri. Diferansiyel denklemlerle tanımlanan sistemler. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
4 Diferansiyel denklemlerle ifade edilen LTI-causal sistemlerin durum uzayı analizi. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
5 Fourier serileri. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
6 Fourier dönüşümü ve Fourier dönüşüm özellikleri. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
7 Süzgeçleme. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
8 I. arasınav. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Yazılı Sınav
9 Sürekli zaman modülasyonu. Genlik modülasyonunun tanıtımı. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
10 Laplace dönüşümü. Laplace dönüşüm özellikleri. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
11 Sistemlerin Fourier ve Laplace dönüşümü ile analizi. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
12 II. arasınav. Sürekli zamanda ikinci dereceden sistemler. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
Yazılı Sınav
13 Butterworth süzgeçleri. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
14 Geri beslemeli sistemler. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
15 Örnekleme. Enterpolasyon. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
16-17 Dönem sonu sınavı. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar