DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Digital Design EEE   332 6 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sayısal devre elemanlarının karekteristiklerini tanıtmak. Senkron ardışıl devrelerin çalışma prensiplerini kavratmak. Bu devrelerin analiz ve tasarım prosedürlerini ve prensiplerini göstermek. Sayısal devre tasarımına algoritmik yaklaşımları yerleştirmek.
Dersin İçeriği
Senkron ardışıl devrelerin analizi. Durum sayılarının indirgenmesi, durumlara ikilik kod ataması. Tasarım prosedürü. Sayıcı devrelerinin tasarım prensipleri. Yazmaçlar, Kaydırma yazmaçları. Senkron sayıcılar. Asenkron sayıcılar. Diğer sayıcılar. Zaman sıralama sinyallerinin elde edilmesi. Bellekler, RAM, ROM, Bellek kodu çözücüsü. Belleklerde bilgi transferi sırasında hata tanıma ve düzeltme. Algoritmik durum makineleri (ASM) prensipleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersten başarılı olan bir öğrenci, Sayısal devre elemanlarını tanır,
2) Senkron ardışıl devrelerin analizini yapar,
3) Senkron ardışıl devrelerin tasarımı için gerekli elemanları esnek bir biçimde seçer,
4) Algoritmik tasarım mantığıyla sayısal bir problemi sistematik olarak çözümleyip, gerekli tasarımı gerçekleştirir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Senkron ardışıl devrelerin analizi, verilen bir devrenin durum tablosunun çıkarılması Logic Circuits dersinin gözden geçirilmesi Anlatım
2 Durum sayılarının indirgenmesi, durumlara ikilik kod ataması Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
3 Tasarım prosedürü, flip-flop uyartım tablolarının elde edilmesi Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
4 Sayıcı devrelerinin tasarım prensipleri Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
5 Yazmaçlar, Kaydırma yazmaçları Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
6 Senkron sayıcılar, Asenkron sayıcılar, Diğer sayıcılar Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
7 Ara sınav Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
8 Ara Sınav Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
9 Bellekler, RAM, ROM, Bellek kodu çözücüsü Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
10 Belleklerde bilgi transferi sırasında hata tanıma ve düzeltme Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
11 Algoritmik durum makineleri (ASM) prensipleri Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
12 Algoritmik durum makineleri (ASM) tasarımı (durum başına flip-flop) Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
13 Algoritmik durum makineleri (ASM) tasarımı (D flip-flop ve kod çözücü) Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
14 Algoritmik durum makineleri (ASM) tasarımı (çoğullayıcılar ile tasarım) Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
15 Genel tekrar Önceki ders konularının gözden geçirilmesi Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki ders konularının gözden geçirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar