DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Digital Design EEE   332 6 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ulus ÇEVİK
Dersi Verenler
Prof.Dr.ULUS ÇEVİK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ULUS ÇEVİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sayısal devre elemanlarının karekteristiklerini tanıtmak. Senkron ardışıl devrelerin çalışma prensiplerini kavratmak. Bu devrelerin analiz ve tasarım prosedürlerini ve prensiplerini göstermek. Sayısal devre tasarımına algoritmik yaklaşımları yerleştirmek.
Dersin İçeriği
Senkron ardışıl devrelerin analizi. Durum sayılarının indirgenmesi, durumlara ikilik kod ataması. Tasarım prosedürü. Sayıcı devrelerinin tasarım prensipleri. Yazmaçlar, Kaydırma yazmaçları. Senkron sayıcılar. Asenkron sayıcılar. Diğer sayıcılar. Zaman sıralama sinyallerinin elde edilmesi. Bellekler, RAM, ROM, Bellek kodu çözücüsü. Belleklerde bilgi transferi sırasında hata tanıma ve düzeltme. Algoritmik durum makineleri (ASM) prensipleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersten başarılı olan bir öğrenci, Sayısal devre elemanlarını tanır,
2) Senkron ardışıl devrelerin analizini yapar,
3) Senkron ardışıl devrelerin tasarımı için gerekli elemanları esnek bir biçimde seçer,
4) Algoritmik tasarım mantığıyla sayısal bir problemi sistematik olarak çözümleyip, gerekli tasarımı gerçekleştirir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
X
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Senkron ardışıl devrelerin analizi, verilen bir devrenin durum tablosunun çıkarılması Logic Circuits dersinin gözden geçirilmesi Anlatım
2 Durum sayılarının indirgenmesi, durumlara ikilik kod ataması Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
3 Tasarım prosedürü, flip-flop uyartım tablolarının elde edilmesi Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
4 Sayıcı devrelerinin tasarım prensipleri Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
5 Yazmaçlar, Kaydırma yazmaçları Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
6 Senkron sayıcılar, Asenkron sayıcılar, Diğer sayıcılar Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
7 Ara sınav Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
8 Ara Sınav Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
9 Bellekler, RAM, ROM, Bellek kodu çözücüsü Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
10 Belleklerde bilgi transferi sırasında hata tanıma ve düzeltme Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
11 Algoritmik durum makineleri (ASM) prensipleri Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
12 Algoritmik durum makineleri (ASM) tasarımı (durum başına flip-flop) Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
13 Algoritmik durum makineleri (ASM) tasarımı (D flip-flop ve kod çözücü) Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
14 Algoritmik durum makineleri (ASM) tasarımı (çoğullayıcılar ile tasarım) Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
15 Genel tekrar Önceki ders konularının gözden geçirilmesi Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki ders konularının gözden geçirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar