DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Control Theory EEE   334 6 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İlyas EKER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kontrol sistemlerinin temel çalışma yapılarının teorik ve pratik olarak verilmesi
Dersin İçeriği
Geribesleme sistemlerin temel prensibleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Açık ve kapalı devre devre sistemlerin temel çalışma prensiblerini öğrenir
2) Kararlılık ve performans kriterlerini bilir
3) Kontrol sistemlerini blok diyagramlar halinde gtösterebilir
4) Zaman ve frekans aralıklarında sistemi analiz eder
5) Zaman aralığında sunulan sistemleri tanır
6) Routh-Hurwitz kararlılık metodunu kullanarak sistemin kararlı olup olmadığını analiz edebilir
7) Kontrol edilebilirlik ve gözlemlenebilirlik tanımlarını yapar
8) Ara sınav sorularını yorumlar ve çözer
9) Zaman aralığında verilen bir sistemi frekans aralığına dönüştürebilir
10) Frekans aralığında verilen bir sistemi zaman aralığına dönüştürebilir
11) Sistemleri dinamik olarak modelleyebilir
12) Frekans aralığı analizleri, Kazanç ve faz bölgeleri, Çalışma frekansı konularını öğrenir
13) Kök eğrilerini çizebilir
14) nyquist analizlerini yapar
15) Durum değişkenli Kontrolcülerin tasarımımı yapar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
X
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
X
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
X
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
X
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
X
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
X
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
X
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
X
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
X
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
X
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
X
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Açık devre sistemlerin tanıtılması Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
2 Kapalı devre sistemler Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
3 Kontrol sistemlerinin blok diyagram analizleri Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
4 Transfer fonksiyonlar ve sinyal akış grafikleri Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
5 Sürekli zamanlı systems Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
6 Kararlılık- Routh-Hurwitz tablosal metodu Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
7 Control edilebilirlik ve gözlemlenebilirlik Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
8 Ara Sınav
9 Zaman aralığında sunulan sistemlerin frekans aralığına dönüşümü Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
10 Frekans aralığında sunulan sistemlerin zaman aralığına dönüşümü Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
11 Dinamik modelleme Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
12 Frekans aralığı analizleri, Kazanç ve faz bölgeleri, Çalışma frekansı Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
13 Kök eğrisi diyagramları Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
14 Nyquisy kararlılık analizi Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
15 Durum değişken sistemler Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar