DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Graduation Thesis EEE   434 8 0 1.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ulus ÇEVİK
Dersi Verenler
Prof.Dr.ULUS ÇEVİK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ULUS ÇEVİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin, spesifik bir konuda araştırma yaparak bütünlüklü bir çalışma ortaya koymasını sağlamak
Dersin İçeriği
İçerik tezin konusuna bağlıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Verı tabanlarını araştırır ve yapılmış çalışmaları derler.
2) Konu ile ilgili bir uygulama yapar,
3) Bütünlüklü bir bilimsel rapor hazırlar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
X
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
X
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konu Seçimi Yoktur. Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Konu üzerinde çalışma Yoktur. Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Konu üzerinde çalışma Yoktur. Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Konu üzerinde çalışma Yoktur. Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Konu üzerinde çalışma Yoktur. Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Konu üzerinde çalışma Yoktur. Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Konu üzerinde çalışma Yoktur. Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yoktur. Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
9 Konu üzerinde çalışma Yoktur. Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Konu üzerinde çalışma Yoktur. Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Konu üzerinde çalışma Yoktur. Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Konu üzerinde çalışma Yoktur. Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Konu üzerinde çalışma Yoktur. Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Konu üzerinde çalışma Yoktur. Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Konu üzerinde çalışma Yoktur. Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yoktur. Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar