DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Digital Signal Processing EEES   401 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sami ARICA
Dersi Verenler
Doç.Dr.SAMİ ARICA1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.SAMİ ARICA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sayısal (ayrık) işaret ve sistemlerin analizi ve temsilinde kullanılan yöntemler ve araçlar öğretilmektedir.
Dersin İçeriği
Örnekleme ve yeniden oluşturma. Ayrık zamanlı işaretler ve sistemlere giriş. Doğrusal zamanla değişmeyen (LTI) sistemler; konvolüsyon toplamı. Ayrık dönüşümler; DFT, FFT, DCT, DST. Z-dönüşümü ve uygulamaları. Dönüşüm düzleminde LTI sistemlerin analizi. Sonlu dürtü cevabı olan süzgeçlerin tasarımı. Sonsuz dürtü cevabı olan süzgeçlerin tasarımı. Sayısal İşaret İşlemcileri. Sayısal işaret işleme uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ayrık zamanlı işaret ve sistemleri zaman ve frekans düzleminde tanımlayabilir ve analiz edebilir.
2) Ayrık zamanlı işaret ve sistemlerinin analizini yapmak için sayısal işaret işleme yöntemlerini uygular.
3) Ayrık zamanlı sistemlerinin tasarımını yapmak için sayısal işaret işleme yöntemlerini uygular.
4) Sayısal süzgeçleri tasarlar ve uygular.
5) Sayısal işaret işleme problemlerini Matlab kullanarak çözer.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örnekleme ve yeniden oluşturma. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
2 Ayrık zamanlı işaretler ve sistemler: sınıflama ve özellikler. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
3 Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler: konvolüsyon toplamı. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
4 Sabit katsayılı doğrusal fark denklemleri ile tanımlanan LTI-causal sistemler. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
5 Ayrık dönüşümler: DFT, FFT, DCT and DST. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
6 Ayrık dönüşümler: DFT, FFT, DCT and DST (devam). I. Ödev. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
Ödev
7 Z-dönüşümü ve uygulamaları. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
8 Ara Sınav Ders kitabı okuma/Problem çözme. Yazılı Sınav
9 Z-dönüşümü ve uygulamaları (devam). Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
10 LTI sistemlerin dönüşüm düzleminde analizi. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
11 LTI sistemlerin dönüşüm düzleminde analizi (devam). Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
12 II. yarıyıl sınavı. Sonlu dürtü cevabı olan sayısal süzgeçlerin tasarımı. II. Ödev. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
13 Sonsuz dürtü cevabı olan sayısal süzgeçlerin tasarımı. III. Ödev. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
Ödev
14 Sayısal Sinyal İşlemcileri. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
15 Sayısal sinyal işleme uygulamaları. IV. Ödev. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı okuma/Problem çözme. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar