DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Digital Signal Processing EEES   401 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç.Dr.SAMİ ARICA1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.SAMİ ARICA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sayısal (ayrık) işaret ve sistemlerin analizi ve temsilinde kullanılan yöntemler ve araçlar öğretilmektedir.
Dersin İçeriği
Örnekleme ve yeniden oluşturma. Ayrık zamanlı işaretler ve sistemlere giriş. Doğrusal zamanla değişmeyen (LTI) sistemler; konvolüsyon toplamı. Ayrık dönüşümler; DFT, FFT, DCT, DST. Z-dönüşümü ve uygulamaları. Dönüşüm düzleminde LTI sistemlerin analizi. Sonlu dürtü cevabı olan süzgeçlerin tasarımı. Sonsuz dürtü cevabı olan süzgeçlerin tasarımı. Sayısal İşaret İşlemcileri. Sayısal işaret işleme uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ayrık zamanlı işaret ve sistemleri zaman ve frekans düzleminde tanımlayabilir ve analiz edebilir.
2) Ayrık zamanlı işaret ve sistemlerinin analizini yapmak için sayısal işaret işleme yöntemlerini uygular.
3) Ayrık zamanlı sistemlerinin tasarımını yapmak için sayısal işaret işleme yöntemlerini uygular.
4) Sayısal süzgeçleri tasarlar ve uygular.
5) Sayısal işaret işleme problemlerini Matlab kullanarak çözer.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örnekleme ve yeniden oluşturma. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
2 Ayrık zamanlı işaretler ve sistemler: sınıflama ve özellikler. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
3 Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler: konvolüsyon toplamı. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
4 Sabit katsayılı doğrusal fark denklemleri ile tanımlanan LTI-causal sistemler. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
5 Ayrık dönüşümler: DFT, FFT, DCT and DST. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
6 Ayrık dönüşümler: DFT, FFT, DCT and DST (devam). I. Ödev. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
Ödev
7 Z-dönüşümü ve uygulamaları. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
8 I. yarıyıl sınavı. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Yazılı Sınav
9 Z-dönüşümü ve uygulamaları (devam). Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
10 LTI sistemlerin dönüşüm düzleminde analizi. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
11 LTI sistemlerin dönüşüm düzleminde analizi (devam). Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
12 II. yarıyıl sınavı. Sonlu dürtü cevabı olan sayısal süzgeçlerin tasarımı. II. Ödev. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
13 Sonsuz dürtü cevabı olan sayısal süzgeçlerin tasarımı. III. Ödev. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
Ödev
14 Sayısal Sinyal İşlemcileri. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
15 Sayısal sinyal işleme uygulamaları. IV. Ödev. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyılsonu sınavı. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar