DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Programming Languages EEES   403 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Turgay İBRİKÇİ
Dersi Verenler
Doç.Dr.TURGAY İBRİKÇİ1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.TURGAY İBRİKÇİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
CSharp Hakkında temel konuları ve Windows uygulamalı programlama mantığını öğrenciye eğitmek
Dersin İçeriği
Karşılaştırmalı fonksiyonel, mantık ve nesne yönelimli programlama yöntemleri, ve CSharp programlama dilinin çalışma. Örnek olay: CSharp ile mantık programlama, fonksiyonel ya da nesne yönelimli programlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) CSharp Programlama Dilinin temel özelliklerini kavrama
2) Nesne Tabanlı Programlama.
3) Windows tabanlı Programlama yapabilme.
4) Bu öğrenilen temel bilgiler ışığında Csharp Programlama Dili kullanılarak verilen bir mühendislik problemini çözebilmesi.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 (Cartıartı) nin anımsatılması, Genel tekrar Yok Anlatım
2 CSharpın Basit Yapısı, İlk Konsol programlama yapısı, Örnekler Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
3 .NET hakkında Bilgiler, Yapısı, Katmanlar arasındaki haberleşmeler Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Primitive Data, Operators, Karar verme Cümleleri, Döngüler Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Nesne Tabanlı Programlama ve CSharp Objeler, Attributes Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması
6 Miras(Inheritance), Assignments, Tip Kontrol(TypeCheck), Sınıf Çeşitleri (Abstract, Sealed), Program Örnekleri Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması
7 CSharp özgü İsim Uzayları(Namespaces) Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması
8 Ara Sınav Şu ana kadar anlatılan konuların çalışılması Yazılı Sınav
9 .NET üzerinde kullanılan formalar Form Düzenlemesi, düğmeler(RadioButton), listelemeler Kutular(TextBox,GroupBox,CheckBox) Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması
10 Windows Uygulamaları-Boxes-ListBox, ComboBox, Menus, TreeView, TabControl, Layout, MessageBox, File, Drawing Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması
11 Exceptions Handling- Program Yürütme sırasında işleme hatası sınıfları, try-catch, try-finally Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması
12 Dosyalama, Dosya çeşitleri, Erişimler, okuma/yazma Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması
13 MultiDocumentation Interface (MDI) Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması
14 CSharp ile Internet Programlama I Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması
15 Proje Çalışmaları Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bütün konuların çalışılması Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar