DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Programming Languages EEES   403 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç.Dr.TURGAY İBRİKÇİ1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.TURGAY İBRİKÇİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
CSharp Hakkında temel konuları ve Windows uygulamalı programlama mantığını öğrenciye eğitmek
Dersin İçeriği
Karşılaştırmalı fonksiyonel, mantık ve nesne yönelimli programlama yöntemleri, ve CSharp programlama dilinin çalışma. Örnek olay: CSharp ile mantık programlama, fonksiyonel ya da nesne yönelimli programlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) CSharp Programlama Dilinin temel özelliklerini kavrama
2) Nesne Tabanlı Programlama.
3) Windows tabanlı Programlama yapabilme.
4) Bu öğrenilen temel bilgiler ışığında Csharp Programlama Dili kullanılarak verilen bir mühendislik problemini çözebilmesi.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 (Cartıartı) nin anımsatılması, Genel tekrar Yok Anlatım
2 CSharpın Basit Yapısı, İlk Konsol programlama yapısı, Örnekler Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
3 .NET hakkında Bilgiler, Yapısı, Katmanlar arasındaki haberleşmeler Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Primitive Data, Operators, Karar verme Cümleleri, Döngüler Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Nesne Tabanlı Programlama ve CSharp Objeler, Attributes Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması
6 Miras(Inheritance), Assignments, Tip Kontrol(TypeCheck), Sınıf Çeşitleri (Abstract, Sealed), Program Örnekleri Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması
7 CSharp özgü İsim Uzayları(Namespaces) Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması
8 AraSınav Şu ana kadar anlatılan konuların çalışılması Yazılı Sınav
9 .NET üzerinde kullanılan formalar Form Düzenlemesi, düğmeler(RadioButton), listelemeler Kutular(TextBox,GroupBox,CheckBox) Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması
10 Windows Uygulamaları-Boxes-ListBox, ComboBox, Menus, TreeView, TabControl, Layout, MessageBox, File, Drawing Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması
11 Exceptions Handling- Program Yürütme sırasında işleme hatası sınıfları, try-catch, try-finally Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması
12 Dosyalama, Dosya çeşitleri, Erişimler, okuma/yazma Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması
13 MultiDocumentation Interface (MDI) Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması
14 CSharp ile Internet Programlama I Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması
15 Proje Çalışmaları Web sayfasında verilen dökümanların ve slaytların çalışılması Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Final Sınavı Bütün konuların çalışılması Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar