DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Professional Engineering Development EEES   405 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Abdulhamit SERBEST
Dersi Verenler
Prof.Dr.ABDULHAMİT SERBEST1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ABDULHAMİT SERBEST2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik öğrencileri serbest işin bir çalışan olmaya başlarken önemli bir alternatif olduğunu anlayacak.
Dersin İçeriği
Bilim, teknoloji ve mühendislik. Bilim ve teknoloji tarihi. Bilim, teknoloji, sanayi ve ekonomi arasındaki ilişkiler. Sanayi ve Türkiye de teknoloji Tarihi. Yenilik, Girişimciliğin, patent, knov-hov, telif, risk sermayesi, Türkiye de Copyright Yasası. Türkiye de Patent Hukuku. Araştırma ve geliştirme, sanayi Ar-Ge projeleri için mali destek kaynakları. TTGV (Türkiye Teknoloji Vakfı). TÜBİTAK. KOSGEB. Sermaye. Fizibilite.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2) Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3) Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4) Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5) Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6) Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7) İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8) Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9) Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10) Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11) Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12) Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13) Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14) İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim, teknoloji ve mühendislik Anlatım, Soru-Cevap Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
2 Bilim ve teknoloji tarihi Anlatım, Soru-Cevap
3 Bilim, teknoloji, sanayi ve ekonomi arasındaki ilişkiler Anlatım, Soru-Cevap
4 Türkiyede Sanayi ve teknoloji Tarihi Anlatım, Soru-Cevap
5 Yenilik, Girişimcilik Anlatım, Soru-Cevap
6 patent, teknik bilgi, telif Anlatım, Soru-Cevap
7 risk sermayesi Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 Türkiye de Telif Hakkı Yasası Anlatım, Soru-Cevap
10 Türkiye de Patent Hukuku Anlatım, Soru-Cevap
11 Araştırma ve geliştirme, sanayiden Ar-Ge projeleri için mali destek kaynakları Anlatım, Soru-Cevap
12 TTGV (Türkiye Teknoloji Vakfı) Anlatım, Soru-Cevap
13 TÜBİTAK. KOSGEB. Sermaye Anlatım, Soru-Cevap
14 Fizibilite Anlatım, Soru-Cevap
15 Tekrar Anlatım, Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım, Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar