DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Microwaves I EEES   407 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.TURGUT İKİZ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.TURGUT İKİZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tüm elektrikli veya elektronik sistemlerinin analizi, çalışma frekansına bağlı olarak akım ve gerilim çift veya elektrik alan ve manyetik alan çiftinin enerji yayılmasını düşünüp anlamak. Matematiksel olarak yüksek frekanslı elektromanyetik problemleri analiz yeteneği öğrencilerin yüksek sınıflarında sistemlerin analitik davranışlarını anlamayı sağlayacaktır.
Dersin İçeriği
Maxwell denklemleri, Bünye Denklemleri, Alan Teorisi ve Devre Teorisinin karşılaştırılması , Dalga Denklemi, D'Alembert Çözüm, Zaman-Harmonik Elektromanyetik Dalgalar, dağılımları, Sınır Koşulları, Güç ve Enerji İlişkileri, Faz Hızı ve Grup Hızı, Vektör ve Skaler Potansiyelleri, Düzlem dalgalar, Yansıma ve Kırılma, Polarizasyon,gezici dalgalar ve duran dalgalar, İletim Hatları, Sonlandırılmış Düzgün İletim Hattı, Yönlü kuplörler ve Çeyrek Dalga Transformers, Dalga Kılavuzları ve Rezonatörler, Hollow Dikdörtgen Dalga, Boşluk Rezonatörler, Fiber Optik, Temel Anten Parametreleri, Basit Radyatörler, Daimi Radar Denklemi: Friss Formül.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başaran bir öğrenci:
2) Bir iletim hattını devre elemanları ile simule ve analiz eder
3) Değişik elemanlarla sonlandırılmış iletim hatlarının davranışları analiz eder
4) Yüksek frekanslarda kullanılan devre parametrelerini tanır
5) Bir hattın empedans uyumunu Smith abağı ile sağlar.
6) Mikrodalga devre elemanlarını ve fonksiyonlarını tanımlar
7) Bir mikrodalga devrenin değişik tipteki kayıplarını ve verimini hesaplar
8) Dalga rehberlerini ve resanatörlerini analiz eder
9) Mikrodalga üreteçlerinin çalışma prensiplerini tanımlar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Electromanyetik dalga teorisi tekrarıÇ: Maxwell denklemleri, düzlemsel dalgalar, dalgaların polarizasyon, yayılım, kırılma, tıransmisyon ve difraksiyonu Elektromanyetik dalgaların tekrarı Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 İki telli bir İletim hattının modellenmesi ve analizi Devre teorisi tekrarı Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 İletim hattı parametrelerinin belirlenmesi: giriş empedansı, her hangi bir noktadaki emprdansı, karakteristik empedansı, yükteki ve hattın her hangi bir noktasındaki yansıma ve transmisyon katsayıları Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
4 Smith abağının oluşturulması Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Smith abağı kullanarak iletim hattı parametrelerinin hesabı Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
6 Empedans uyumluluğu kavramı ve seri-paralel saplamalar Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Genel tekrar ve ara sınav Tüm konuların genel tekrarı Tartışma
8 Dikdörtgen dalga rehberlerinin analizi TE ve TM modları Elektromanyetik dalgaların yayılımının gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
9 Silindirik dalga rehberlerinin analizi Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Resenatörler RLC tank devrelerinin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
11 Mikrodalga devre elemanları: eklenti T leri TE-TM modlarının gözden geçirilmesi
12 Mikrodalga devre elemanları: Sihir T leri, kuplörler, ringler, twisterler Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 S-parametreleri ve bu parametreler ile devre analizi Çift terminalli devrelerin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 S-parametreleri ile sistem kayıp ve verim analizi Önceki dersin gözden geçirilmesi
15 Mikrodalga jeneratörlerinin çalışma prensipleri Lorentz kuvvetinin gözden geçirilmesi
16-17 Genel tekrar ve final sınavı Tüm önceki konuların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar