DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Illumination Techniques EEES   409 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ahmet TEKE
Dersi Verenler
Doç.Dr.AHMET TEKE1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.AHMET TEKE2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Aydınlatmanın önemi ve bileşenlerinin anlatılması, İç ve dış aydınlatma sistemlerinin tasarımının anlatılması, Elektrik projelerini okuma ve çiziminin öğretilmesi, Temel bir simülasyon programını kullanabilme yeteneği kazandırılması.
Dersin İçeriği
Fotometrik Nicelikler ve Kanunlar, Aydınlatma Tasarımında Kullanılan Temel Terimler, Işık Kaynakları, Lamba Çeşitleri, Genel Aydınlatma Düzeninin Tasarımı, İç ve Dış Aydınlatma Tasarımı, Sokak Aydınlatmasının Tasarımı, Otoyol Aydınlatmasının Tasarımı, Mimari Planlar için Elektrik Sistemi Çizimi, Genel Elektrik ve Elektronik Semboller, Kablolama Sisteminin Kurulumu, Kablo Kesit Alanı ve Koruma Elemanı Seçimi, Aydınlatmada Enerji Yönetim Sistemi, Aydınlatma Kontrol Teknikleri, Yapay Aydınlatma, Aydınlatma Simülasyon Yazılımı, Gerilim Düşümü Hesabı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aydınlatmanın önemini ve bileşenleri kavranıldı.
2) Elektrik projesini okuyabilecek ve çizebilecek seviyeye gelindi.
3) Temel bir simülasyon programını kullanabilir seviyeye gelindi.
4) Aydınlatma tekniği sistemlerini ve uygulama alanlarını tanındı.
5) Gerilim düşümü hesaplarını kavrar
6) İç ve dış aydınlatma sistemlerinin tasarımı kavranıldı.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
X
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
X
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aydınlatma tekniğine giriş: Amaçları ve Uygulamaları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Aydınlatma teknikleri ile ilgili temel tanımlar Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Işık ve fotometrik yasalar Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Lambalar ve armatür çeşitleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 İç aydınlatma projelerinin tasarımı Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 İç aydınlatma projeler ile ilgili örnek uygulamalar: Bina ve ev aydınlatması Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Vize sınavı hazırlık çalışmaları Ders notları, örnekler ve sorular Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ara sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
9 Dış aydınlatma projeler ile ilgili örnek uygulamalar: Cadde ve yol aydınlatması Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Gerilim düşümü hesabı-1 Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Gerilim düşümü hesabı-2 ve elektriksel semboller Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Kablo ve koruma sistemi seçimi prosedürü Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Aydınlatma sistemlerinde enerji verimliliği uygulamaları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 LED aydınlatma sistemleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Aydınlatma sistemlerinin tasarımı için simulasyon programının öğrenilmesi Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar