DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Computer-Aided Design and Analysis of Electronic Circuits EEES   411 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMURAT AKSOY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMURAT AKSOY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
PSPICE ve MATLAB kullanarak Elektronik devrelerin simulasyonu, analizi ve tasarımını gerçekleştirmek.
Dersin İçeriği
OrCAD (Capture, Layout, PSpice) temelleri, MatLab ve Simulink. Capture, MatLab, Simulink kullararak elektronik derelerin tasarımını ve simülasyonunu yapmak. MatLab kullanarak elektronik devrelerin sembolik analizini yapmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) PSpice temel kavramarını anlamak,
2) ORCAD kullanarak elektronik devrelerin tasarım ve simulasyon yapabilme,
3) Layout kullanarak baskı devre çıkartabilme
4) Matlab temel kavramlarını anlamak
5) MATLAB ve Simulink kullanarak Elektronik devrelerin analizini yapma.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 PSPICE temelleri Anlatım
Soru-Cevap
2 PSPICE: ileri seviye Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
3 ORCAD-Capture kullanarak Devre çizme Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
4 Orcad-PSPICE kullanarak devre simulasyonu Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
5 Orcad-PSPICE kullanarak devre simulasyonu Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Ödev
6 ORCAD-Layout kullanarak baskı devre oluşturma Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Ödev
7 Konu tekrarı Önceki ders konularının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
8 Ara Sınav Arasınav sınav için hazırlık Yazılı Sınav
9 MATLAB Temelleri Ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Ödev
10 MATLAB Fonksiyonları Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
11 MATLAB kullanarak elektronik devre analizi Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Ödev
12 MATLAB kullanarak elektronik devre analizi Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Ödev
13 Simulink Temelleri Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Ödev
14 Simulink Kullanarak elektronik devrelerin simulasyonu Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Ödev
15 Konu tekrarı Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavı için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar