DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Computer-Aided Design and Analysis of Electronic Circuits EEES   411 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat AKSOY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMURAT AKSOY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMURAT AKSOY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
PSPICE ve MATLAB kullanarak Elektronik devrelerin simulasyonu, analizi ve tasarımını gerçekleştirmek.
Dersin İçeriği
OrCAD (Capture, Layout, PSpice) temelleri, MatLab ve Simulink. Capture, MatLab, Simulink kullararak elektronik derelerin tasarımını ve simülasyonunu yapmak. MatLab kullanarak elektronik devrelerin sembolik analizini yapmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) PSpice temel kavramarını anlamak,
2) ORCAD kullanarak elektronik devrelerin tasarım ve simulasyon yapabilme,
3) Layout kullanarak baskı devre çıkartabilme
4) Matlab temel kavramlarını anlamak
5) MATLAB ve Simulink kullanarak Elektronik devrelerin analizini yapma.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
X
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
X
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 PSPICE temelleri Anlatım
Soru-Cevap
2 PSPICE: ileri seviye Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
3 ORCAD-Capture kullanarak Devre çizme Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
4 Orcad-PSPICE kullanarak devre simulasyonu Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
5 Orcad-PSPICE kullanarak devre simulasyonu Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Ödev
6 ORCAD-Layout kullanarak baskı devre oluşturma Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Ödev
7 Konu tekrarı Önceki ders konularının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
8 Ara Sınav Arasınav sınav için hazırlık Yazılı Sınav
9 MATLAB Temelleri Ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Ödev
10 MATLAB Fonksiyonları Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
11 MATLAB kullanarak elektronik devre analizi Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Ödev
12 MATLAB kullanarak elektronik devre analizi Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Ödev
13 Simulink Temelleri Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Ödev
14 Simulink Kullanarak elektronik devrelerin simulasyonu Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Ödev
15 Konu tekrarı Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavı için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar