DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
High Voltage Techniques EEES   400 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yüksek gerilim donanım ve tesislerinin temelleri ile elektriksel arızaların teorisinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
AC ve DC Elektrik İletim Sistemler; Yüksek Gerilim ile İlgili Standartlar, Yüksek Gerilim Donanımları, Yüksek Gerilim Tesisleri ve Dağıtım Sistemlerinin Tanıtılması ve Temel Seviyede Yüksek Gerilim Tesislerinin ve Dağıtım Sistemlerinin Tasarım Yeteneği Kazandırılması; Yüksek Gerilim Üretimi; Yüksek Gerilim Ölçümü; Katı, Sıvı ve Gazlarda Elektriksel Boşalma, Hücreler, Yalıtkan Malzemelerin Delinme Dayanımı, Korona, Elektrot Sistemleri, Elektriksel Cihazların Yüksek Gerilim Testleri, Güç Sistemlerinde Geçici Durumlar ve Yalıtım Koordinasyonu, Birim değer hesabı, Simetrik Bileşenler, İletim hattı parametreleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) AC ve DC elektrik iletim sistemlerini tanır.
2) Yüksek gerilim ile ilgili standartları tanımlar.
3) Yüksek gerilim donanımlarını listeler.
4) Yüksek gerilim tesisleri ve dağıtım sistemlerinin tanıtılması ve temel seviyede yüksek gerilim tesislerinin ve dağıtım sistemlerinin tasarım yeteneği kazandırılmasını sağlar.
5) Yüksek gerilim üretimini tanımlar.
6) Yüksek gerilim ölçümünü açıklar.
7) Katı, sıvı ve gazlarda elektriksel bozulma konuları öğrenilir.
8) İletim hattı parametrelerinin hesabı öğrenilir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yüksek gerilimin Tanımı, AC-DC İletim sistemleri, standartlar Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Yüksek gerilim sistemi elemanları (İzolatörler, Ayırıcılar) Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Yüksek gerilim sistemi elemanları (Kesiciler, hücreler) Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Yüksek gerilim sistemi elemanları (Kesiciler, hücreler) Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Yüksek gerilim sistemi elemanları ( Akım gerilim trafoları) Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Yüksek gerilim sistemi elemanları (Parafudrlar) Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Vize sınavı hazırlık çalışmaları Ders notları, örnekler ve sorular Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ara sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
9 Yüksek Gerilim trafo ve dağıtım merkezleri tasarım kriterleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Tek hat şemaları, devre konfigurasyonları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Yük akışı, kısa devre hesaplamaları, Simulasyon programı tanıtımı Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Yüksek gerilim üretme ve ölçüm metodları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Birim değer hesabı, Simetrik Bileşenler, İletim hattı parametreleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Yalıtkan malzemelerin delinme dayanımı Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Katı, sıvı ve gazlarda izolasyon ve boşalma olayları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar