DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
High Voltage Techniques EEES   400 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ahmet TEKE
Dersi Verenler
Doç.Dr.AHMET TEKE1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.AHMET TEKE2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yüksek gerilim donanım ve tesislerinin temelleri ile elektriksel arızaların teorisinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
AC ve DC Elektrik İletim Sistemler; Yüksek Gerilim ile İlgili Standartlar, Yüksek Gerilim Donanımları, Yüksek Gerilim Tesisleri ve Dağıtım Sistemlerinin Tanıtılması ve Temel Seviyede Yüksek Gerilim Tesislerinin ve Dağıtım Sistemlerinin Tasarım Yeteneği Kazandırılması; Yüksek Gerilim Üretimi; Yüksek Gerilim Ölçümü; Katı, Sıvı ve Gazlarda Elektriksel Boşalma, Hücreler, Yalıtkan Malzemelerin Delinme Dayanımı, Korona, Elektrot Sistemleri, Elektriksel Cihazların Yüksek Gerilim Testleri, Güç Sistemlerinde Geçici Durumlar ve Yalıtım Koordinasyonu, Birim değer hesabı, Simetrik Bileşenler, İletim hattı parametreleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) AC ve DC elektrik iletim sistemlerini tanır.
2) Yüksek gerilim ile ilgili standartları tanımlar.
3) Yüksek gerilim donanımlarını listeler.
4) Yüksek gerilim tesisleri ve dağıtım sistemlerinin tanıtılması ve temel seviyede yüksek gerilim tesislerinin ve dağıtım sistemlerinin tasarım yeteneği kazandırılmasını sağlar.
5) Yüksek gerilim üretimini tanımlar.
6) Yüksek gerilim ölçümünü açıklar.
7) Katı, sıvı ve gazlarda elektriksel bozulma konuları öğrenilir.
8) İletim hattı parametrelerinin hesabı öğrenilir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
X
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
X
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yüksek gerilimin Tanımı, AC-DC İletim sistemleri, standartlar Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Yüksek gerilim sistemi elemanları (İzolatörler, Ayırıcılar) Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Yüksek gerilim sistemi elemanları (Kesiciler, hücreler) Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Yüksek gerilim sistemi elemanları (Kesiciler, hücreler) Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Yüksek gerilim sistemi elemanları ( Akım gerilim trafoları) Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Yüksek gerilim sistemi elemanları (Parafudrlar) Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Vize sınavı hazırlık çalışmaları Ders notları, örnekler ve sorular Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ara sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
9 Yüksek Gerilim trafo ve dağıtım merkezleri tasarım kriterleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Tek hat şemaları, devre konfigurasyonları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Yük akışı, kısa devre hesaplamaları, Simulasyon programı tanıtımı Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Yüksek gerilim üretme ve ölçüm metodları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Birim değer hesabı, Simetrik Bileşenler, İletim hattı parametreleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Yalıtkan malzemelerin delinme dayanımı Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Katı, sıvı ve gazlarda izolasyon ve boşalma olayları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar