DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Industrial Systems and Control EEES   402 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İlyas EKER
Dersi Verenler
Prof.Dr.İLYAS EKER1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.İLYAS EKER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kontrol sistemlerinin temel çalışma yapılarının teorik ve pratik olarak verilmesi
Dersin İçeriği
Geribesleme sistemlerin temel prensibleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kontrol sistemlerinin yapılarını öğrenir
2) Genel kontrol tasarımını bilir
3) İstatistiksel süreç denetim kontrolünü öğrenir
4) Kontrol Haberleşme sistemlerini öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kontrol sistemlerine giriş, kaynak kitab (Johnson, C., Process Control Instrumentation Technology, Prentice Hall) Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
2 Endüstriyel sistemler Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
3 Seviye 1 kontrol sistemleri Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
4 Seviye 2 kontrol sistemleri Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
5 Seviye 3 kontrol sistemleri Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
6 Alarm ve güvenlik kontrol mekanizmaları Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
7 Kontrol kodları Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
8 Ara Sınav Klasik yazılı sınav
9 İstatistiksel süreç denetim Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
10 Ölçüm cihazı karakteristikleri Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
11 Düşük frekans geçiriciler Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
12 Yüksek frekans geçiriciler Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
13 RS 422 ve RS 423 haberleşme metotları Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
14 RS 485 haberleşme metodu Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
15 Analok PID kontrolcü tasarımlar Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Klasik yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar