DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Industrial Systems and Control EEES   402 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kontrol sistemlerinin temel çalışma yapılarının teorik ve pratik olarak verilmesi
Dersin İçeriği
Geribesleme sistemlerin temel prensibleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kontrol sistemlerinin yapılarını öğrenir
2) Genel kontrol tasarımını bilir
3) İstatistiksel süreç denetim kontrolünü öğrenir
4) Kontrol Haberleşme sistemlerini öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13) RS 422 and RS 423 Haberleşme metotlarını öğrenir
14) RS 484 Haberleşme metodunu öğrenir
15) Analok PID kontrolcüleri tasarlayabilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kontrol sistemlerine giriş Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
2 Endüstriyel sistemler Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
3 Seviye 1 kontrol sistemleri Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
4 Seviye 2 kontrol sistemleri Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
5 Seviye 3 kontrol sistemleri Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
6 Alarm ve güvenlik kontrol mekanizmaları Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
7 Kontrol kodları Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
8 Ara Sınav
9 İstatistiksel süreç denetim Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
10 Ölçüm cihazı karakteristikleri Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
11 Düşük frekans geçiriciler Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
12 Yüksek frekans geçiriciler Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
13 RS 422 ve RS 423 haberleşme metotları Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
14 RS 485 haberleşme metodu Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
15 Analok PID kontrolcü tasarımlar Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar