DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Electrical Power Generation and Renewable Energy EEES   410 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Enerjiyle ilgili temel kavramların tanıtılması, Türkiye ve dünyadaki enerji tüketim profilinin incelenmesi, Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının çalışma prensibinin anlatılması.
Dersin İçeriği
Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Hidroelektrik, Dalga, Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Biyokütle, Biyo-yakıt, Sürdürülebilirlik, Teşvikler ve Engeller, Verimlilik ve Etkinlikleri, Enerji Depolama Teknikleri, Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik Yönetimi: Volan; Piller ve Yakıt Hücresi, Hibrit Sistem ve Entegrasyon, AC ve DC Elektrik Dönüşümü; Güç Şartlandırılması ve Yenilenebilir Enerjinin Şebekeye Bağlanması, Termik ve Nükleer Enerji Santralleri, Kojenerasyon/Trijenerasyon temelleri, Enerji Piyasası, Enerji yönetimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enerjiyle ilgili temel kavramların anlaşıldı, Türkiye ve dünyadaki enerji tüketim profilinin incelendi.
2) Yenilenemeyen enerji kaynaklarının çalışma prensibinin anlaşıldı.
3) Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının çalışma prensibinin anlaşıldı.
4) Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji sistemlerini ve uygulama alanlarını tanındı.
5) Fotovoltaik ve rüzgar sistemleri deneysel olarak kavranıldı.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yenilenebilir enerji kaynaklarına giriş: Amaçları ve uygulamaları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Temel Yenilenemeyen Enerji Kaynakları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Termik enerji santralleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Nükleer enerji santralleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Temel Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 PV enerji santralleri: Bileşenleri ve Tasarımı Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Vize sınavı hazırlık çalışmaları Ders notları, örnekler ve sorular Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
9 Jeotermal enerji santralleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Gelgit enerji santralleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Hidrolik enerji santralleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Enerji santrallerinde enerji verimliliği ve tasarrufunun temelleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Enerji depolama çeşitleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 İleri seviye yenilebilir enerji üretim çeşitleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Güç Santrali Performans Faktörleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar