DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Electrical Power Generation and Renewable Energy EEES   410 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ahmet TEKE
Dersi Verenler
Doç.Dr.AHMET TEKE1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.AHMET TEKE2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Enerjiyle ilgili temel kavramların tanıtılması, Türkiye ve dünyadaki enerji tüketim profilinin incelenmesi, Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının çalışma prensibinin anlatılması.
Dersin İçeriği
Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Hidroelektrik, Dalga, Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Biyokütle, Biyo-yakıt, Sürdürülebilirlik, Teşvikler ve Engeller, Verimlilik ve Etkinlikleri, Enerji Depolama Teknikleri, Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik Yönetimi: Volan; Piller ve Yakıt Hücresi, Hibrit Sistem ve Entegrasyon, AC ve DC Elektrik Dönüşümü; Güç Şartlandırılması ve Yenilenebilir Enerjinin Şebekeye Bağlanması, Termik ve Nükleer Enerji Santralleri, Kojenerasyon/Trijenerasyon temelleri, Enerji Piyasası, Enerji yönetimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enerjiyle ilgili temel kavramların anlaşıldı, Türkiye ve dünyadaki enerji tüketim profilinin incelendi.
2) Yenilenemeyen enerji kaynaklarının çalışma prensibinin anlaşıldı.
3) Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının çalışma prensibinin anlaşıldı.
4) Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji sistemlerini ve uygulama alanlarını tanındı.
5) Fotovoltaik ve rüzgar sistemleri deneysel olarak kavranıldı.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
X
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
X
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yenilenebilir enerji kaynaklarına giriş: Amaçları ve uygulamaları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Temel Yenilenemeyen Enerji Kaynakları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Termik enerji santralleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Nükleer enerji santralleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Temel Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 PV enerji santralleri: Bileşenleri ve Tasarımı Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Vize sınavı hazırlık çalışmaları Ders notları, örnekler ve sorular Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
9 Jeotermal enerji santralleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Gelgit enerji santralleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Hidrolik enerji santralleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Enerji santrallerinde enerji verimliliği ve tasarrufunun temelleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Enerji depolama çeşitleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 İleri seviye yenilebilir enerji üretim çeşitleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Güç Santrali Performans Faktörleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar