DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Digital Television EEES   412 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sami ARICA
Dersi Verenler
Doç.Dr.SAMİ ARICA1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.SAMİ ARICA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders temel olarak sayısal video (televizyon) yayını sistemlerini içermektedir. Konu çok geniştir ve sadece temel kavramlar vurgulanmıştır.
Dersin İçeriği
Analog televizyon: siyah-beyaz ve rekli TV standartları (NTSC, PAL, SECAM, MAC). Video işaretlerinin sayısallaştırılması (4:2:3 biçimi, 4:2:0 biçimi, SIF, CIF, and QCIF. Yüksek tanımlı biçimler 720p, 1080i). Kaynak kodlama: Video ve ses işaretlerinin sıkıştırılması, değişken uzunluklu kodlama. Durağan görüntülere uygulaman sıkıştırma: ayrık kosinüs dönüşümü. Sabit resimlerin sıkıştırılması (JPEG). Hareketli resimlerin sıkıştırılması (MPEG-1, MPEG-2). MPEG-4.10 video sıkıştırma standardı (H.264/AVC).Ses işaretlerinin sıkıştırılması. Kanal kodlama (ileri yönde hata düzeltme). Enerjinin dağıtılması. Reed-solomon kodlaması. Forvey katlamalı iç içe girme (girişikleme). Katlamalı kodlama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Siyah-beyaz ve renkli analog televizyon sistemlerini kavrar.
2) Video işaretlerinin örneklenmesini öğrenir.
3) Video ve ses işaretlerinin kaynak ve kanal sıkıştırma yöntemlerini bilir.
4) Sayısal televizyon ve video sistemlerini kavrar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Analog televizyon: siyah-beyaz ve rekli TV standartları (NTSC, PAL, SECAM, MAC). Ders kitabı okuma. Anlatım
2 Analog televizyon: siyah-beyaz ve rekli TV standartları (NTSC, PAL, SECAM, MAC) (devam). Ders kitabı okuma. Anlatım
3 Analog televizyon: siyah-beyaz ve rekli TV standartları (NTSC, PAL, SECAM, MAC) (devam). Ders kitabı okuma. Anlatım
4 Video işaretlerinin sayısallaştırılması (4:2:3 biçimi, 4:2:0 biçimi, SIF, CIF, and QCIF. Yüksek tanımlı biçimler 720p, 1080i). Ders kitabı okuma. Anlatım
5 Video işaretlerinin sayısallaştırılması (4:2:3 biçimi, 4:2:0 biçimi, SIF, CIF, and QCIF. Yüksek tanımlı biçimler 720p, 1080i) (devam). Ders kitabı okuma. Anlatım
6 Video işaretlerinin sayısallaştırılması (4:2:3 biçimi, 4:2:0 biçimi, SIF, CIF, and QCIF. Yüksek tanımlı biçimler 720p, 1080i) (devam). Ders kitabı okuma. Anlatım
7 Kaynak kodlama: Video ve ses işaretlerinin sıkıştırılması, değişken uzunluklu kodlama. Durağan görüntülere uygulaman sıkıştırma: ayrık kosinüs dönüşümü. Sabit resimlerin sıkıştırılması (JPEG). Ders kitabı okuma. Anlatım
8 Ara Sınav Ders kitabı okuma. Yazılı Sınav
9 Kaynak kodlama: Video ve ses işaretlerinin sıkıştırılması, değişken uzunluklu kodlama. Durağan görüntülere uygulaman sıkıştırma: ayrık kosinüs dönüşümü. Sabit resimlerin sıkıştırılması (JPEG) (devam). Ders kitabı okuma. Anlatım
10 Kaynak kodlama: Video ve ses işaretlerinin sıkıştırılması, değişken uzunluklu kodlama. Durağan görüntülere uygulaman sıkıştırma: ayrık kosinüs dönüşümü. Sabit resimlerin sıkıştırılması (JPEG) (devam). Ders kitabı okuma. Anlatım
11 Kaynak kodlama: Video ve ses işaretlerinin sıkıştırılması, değişken uzunluklu kodlama. Durağan görüntülere uygulaman sıkıştırma: ayrık kosinüs dönüşümü. Sabit resimlerin sıkıştırılması (JPEG) (devam). Ders kitabı okuma. Anlatım
12 Hareketli resimlerin sıkıştırılması (MPEG-1, MPEG-2). MPEG-4.10 video sıkıştırma standardı (H.264/AVC).Ses işaretlerinin sıkıştırılması. Kanal kodlama (ileri yönde hata düzeltme). Enerjinin dağıtılması. Reed-solomon kodlaması. Forvey katlamalı iç içe girme (girişikleme). Katlamalı kodlama. Ders kitabı okuma. Anlatım
13 Hareketli resimlerin sıkıştırılması (MPEG-1, MPEG-2). MPEG-4.10 video sıkıştırma standardı (H.264/AVC).Ses işaretlerinin sıkıştırılması. Kanal kodlama (ileri yönde hata düzeltme). Enerjinin dağıtılması. Reed-solomon kodlaması. Forvey katlamalı iç içe girme (girişikleme). Katlamalı kodlama (devam). Ders kitabı okuma. Anlatım
14 Hareketli resimlerin sıkıştırılması (MPEG-1, MPEG-2). MPEG-4.10 video sıkıştırma standardı (H.264/AVC).Ses işaretlerinin sıkıştırılması. Kanal kodlama (ileri yönde hata düzeltme). Enerjinin dağıtılması. Reed-solomon kodlaması. Forvey katlamalı iç içe girme (girişikleme). Katlamalı kodlama (devam). Ders kitabı okuma. Anlatım
15 Hareketli resimlerin sıkıştırılması (MPEG-1, MPEG-2). MPEG-4.10 video sıkıştırma standardı (H.264/AVC).Ses işaretlerinin sıkıştırılması. Kanal kodlama (ileri yönde hata düzeltme). Enerjinin dağıtılması. Reed-solomon kodlaması. Forvey katlamalı iç içe girme (girişikleme). Katlamalı kodlama (devam). Ders kitabı okuma. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı okuma. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar