DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Introduction to Internet of Things (IoT) EEES   415 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ercan AVŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERCAN AVŞAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiERCAN AVŞAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Nesnelerin interneti kavramının tanıtılması, Nesnelerin interneti uygulaması yapabilmek için gerekli olan teorik ve pratik kabiliyetin öğrenciye kazandırılması.
Dersin İçeriği
Nesnelerin İnterneti kavramı, Nesnelerin İnternetinin teknolojik altyapısı, Uygulama geliştirmek için gerekli olan platformların tanıtılması, Python programlama diline giriş, Python obje tipleri: numarlarar, stringler, listeler, Python programlama dilinde koşullar, döngüler, fonksiyonlar, Nesnelerin İnterneti uygulamaları için single-board bilgisayarlar, mikrokontrolcüler ve sensörler, Python ile single-board bilgisayar programlama, sensörden veri okuma ve eyleyiciyi kontrol etme, Seri haberleşme protokolleri: SPI ve I2C, İnternet haberleşmesi ve temel protokoller: HTTP, IP, TCP, UDP, Single-board bilgisayarın internet bağlantısının kurulması: WiFi ve Ethernet bağlantıları, Temel http metotları: GET, POST, PUT, Yerel veritabanı üzerinde işlemler: sensör verilerinin yazılması ve okunması, Bulut veritabanı üzerinde işlemler: sensör verilerinin yazılması ve okunması, Sensör verilerinin işlenmesi ve basit bir karar verme mekanizmasının oluşturulması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nesnelerin İnterneti kavramını ve bunun önemini anlar
2) Nesnelerin İnterneti uygulamaları için kodlama yeteneği kazanır
3) Nesnelerin İnterneti uygulamaları için geliştirilmiş olan donanımları tanır ve kullanır
4) Sensörlerden doğru şekilde veri toplayabilir ve bu verileri işleyebilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nesnelerin İnterneti kavramı Yok Anlatım
Tartışma
2 Nesnelerin İnternetinin teknolojik altyapısı. Uygulama geliştirmek için gerekli olan platformların tanıtılması. Önceki konunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
3 Python programlama diline giriş. Python obje tipleri: numarlarar, stringler, listeler. Önceki konunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
4 Python programlama dilinde koşullar, döngüler, fonksiyonlar. Önceki konunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
5 Nesnelerin İnterneti uygulamaları için single-board bilgisayarlar, mikrokontrolcüler ve sensörler Önceki konunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
6 Python ile single-board bilgisayar programlama, sensörden veri okuma ve eyleyiciyi kontrol etme Önceki konunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
7 Seri haberleşme protokolleri: SPI ve I2C Önceki konunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Önceki konunun gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
9 İnternet haberleşmesi ve temel protokoller: HTTP, IP, TCP, UDP Önceki konunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
10 Single-board bilgisayarın internet bağlantısının kurulması: WiFi ve Ethernet bağlantıları Önceki konunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
11 Temel HTTP metotları: GET, POST, PUT Önceki konunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
12 Yerel veritabanı üzerinde işlemler: sensör verilerinin yazılması ve okunması Önceki konunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
13 Bulut veritabanı üzerinde işlemler: sensör verilerinin yazılması ve okunması Önceki konunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
14 Sensör verilerinin işlenmesi ve basit bir karar verme mekanizmasının oluşturulması Önceki konunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
15 Genel tekrar Önceki konunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki konunun gözden geçirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar