DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Calculus EEE   103 1 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hayrullah AYIK
Dersi Verenler
Prof.Dr.HAYRULLAH AYIK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HAYRULLAH AYIK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik matematiğinin temel konularından limit, türev ve integralin matematiksel bir bütünlük içinde verilmesi
Dersin İçeriği
Limit, limit tanımı, sonsuzda limit. Türev kavramı, türev tanımı, türev alma kuralları, örtük türev alma, ilintili değişimler. Maksimum ve minimum, konkavlık, eğri çizimi, optimizasyon. Alan problemi, belirli integral, Calculusun temel teoremi, yerine koyma kuralı. Transendental fonksiyonlar, türevleri ve integralleri, belirsiz limitler ve L Hospital kuralı. Kısmi integraller ve diğer integral alma yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Her türlü fonksiyonu tanır.
2) Limit kavramını anlar ve limit hesaplayabilir.
3) Türevin geometrik ve fiziksel anlamını kavrar, tanımını yazar.
4) Türev kurallarını tanımlar ve her türlü fonksiyonun türevini hesaplar.
5) Fonksiyonların grafiklerini çizer.
6) Türev kullanarak limit hesaplar ve maksimum-minimum problemlerini çözer.
7) Defines definite integral, evaluates indefinite integrals using appropriate methods.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fonksiyonlara giriş Ders notu Hazırlama Anlatım
2 Limit kavramı, limit tanımı Ders notu Hazırlama Anlatım
3 Sonsuzda limit, limit olarak sonsuz, süreklilik Ders notu Hazırlama Anlatım
4 Teğet problemi, türev tanımı Ders notu Hazırlama Anlatım
5 Türev alma formülleri, trigonometrik fonsksiyonların türevleri Ders notu Hazırlama Anlatım
6 Zincir kuralı, yüksek dereceli türevler, kapalı fonskiyon türevi Ders notu Hazırlama Anlatım
7 Fonksiyon grafiği çizimi, uygulamalı optimizasyon problemleri Ders notu Hazırlama Anlatım
8 Ara Sınav Sınav Sorusu Hazırlama Anlatım
Yazılı Sınav
9 Alan problemi, belirli integral ve özellikleri Ders notu Hazırlama Anlatım
10 Calculusun temel teoremi, belirsiz integral, değişken değiştirme kuralı Ders notu Hazırlama Anlatım
11 Üstlü ve logaritmik fonksiyonlar Ders notu Hazırlama Anlatım
12 Ters trigonometrik fonskiyonlar, limit belirsizlikleri ve LHospital kuralı Ders notu Hazırlama Anlatım
13 Kısmi, trigonometrik integralller, trigonometrik değişken değiştirme Ders notu Hazırlama Anlatım
14 Rasyonel fonksiyonların integralleri, rasyonelleştiren değişken değiştirme Ders notu Hazırlama Anlatım
15 Konu tekrarı Ders notu Hazırlama Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Sorusu Hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Internet bazlı kaynaklar