DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Calculus II EEE   104 2 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hayrullah AYIK
Dersi Verenler
Prof.Dr.HAYRULLAH AYIK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HAYRULLAH AYIK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik matematiğinin temel konularından seriler, çok değişkenli fonksiyonlar, katlı integraller, integral teoremleri konularının matematiksel bir bütünlük içinde verilmesi
Dersin İçeriği
İntegral uygulamaları, döndürme yüzeyleriyle hacim ve alan, yay uzunluğu. Parametrik denklemler ve eğriler, polar koordinatlar. Sonsuz dizi ve seriler, yakınsama testleri, kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri, Taylor polinomları ile yaklaşım. Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler. İki ve üç katlı integraller, değişken değiştirme, polar koordinatlarda integraller. Yüzey alanı, eğri integralleri, Green teoremi, yüzey integralleri, diverjans teoremi, Stokes teoremi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uygun yöntemlerle fonksiyonların belirli integrallerini bulur.
2) İntegral kullanarak, alan ve hacimleri hesaplar.
3) Eğri uzunluğu ve yüzey alanı bulur
4) Sonsuz serileri, yakınsama ve ıraksama çerçevesinde analiz eder.
5) Verilen bir fonksiyonun Taylor-Maclaurin açılımlarını hesaplar.
6) Çok bilinmeyenli fonksiyonların kısmi türevlerini hesaplar ve anlamlandırır.
7) Çok katlı, eğri ve yüzey integrallerini hesaplar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İntegral uygulamaları, yay uzunluğu, hacim ve yüzey alanı hesaplama Ders Notu Hazırlama Anlatım
2 Parametrik eğriler Ders Notu Hazırlama Anlatım
3 Polar koordinatlar ve polar eğriler Ders Notu Hazırlama Anlatım
4 Sonsuz seriler, yakınsama testleri Ders Notu Hazırlama Anlatım
5 Yakınsama testleri (devam) Ders Notu Hazırlama Anlatım
6 Taylor ve Maclaurin serileri, Taylor yaklaşımı Ders Notu Hazırlama Anlatım
7 Çok değişkenli fonksiyonlara giriş, kısmi türev ve zincir kuralı Ders Notu Hazırlama Anlatım
8 Ara Sınav Sınav Sorusu Hazırlama Yazılı Sınav
9 Genel alanlar üzerinde iki katlı integral Ders Notu Hazırlama Anlatım
10 Üç katlı integral, katlı integrallerde değişken değiştirme Ders Notu Hazırlama Anlatım
11 Polar koordinatlarda iki ve üç katlı integral Ders Notu Hazırlama Anlatım
12 Yüzey alanı bulma ve eğri integralleri Ders Notu Hazırlama Anlatım
13 Yüzey integralleri, Green teoremi Ders Notu Hazırlama Anlatım
14 Stokes ve Diverjans teoremleri Ders Notu Hazırlama Anlatım
15 Gözden geçirme Ders Notu Hazırlama Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Sorusu Hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
internet bazlı kaynaklar