DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Calculus II EEE   104 2 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik matematiğinin temel konularından seriler, çok değişkenli fonksiyonlar, katlı integraller, integral teoremleri konularının matematiksel bir bütünlük içinde verilmesi
Dersin İçeriği
İntegral uygulamaları, döndürme yüzeyleriyle hacim ve alan, yay uzunluğu. Parametrik denklemler ve eğriler, polar koordinatlar. Sonsuz dizi ve seriler, yakınsama testleri, kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri, Taylor polinomları ile yaklaşım. Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler. İki ve üç katlı integraller, değişken değiştirme, polar koordinatlarda integraller. Yüzey alanı, eğri integralleri, Green teoremi, yüzey integralleri, diverjans teoremi, Stokes teoremi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uygun yöntemlerle fonksiyonların belirli integrallerini bulur.
2) İntegral kullanarak, alan ve hacimleri hesaplar.
3) Eğri uzunluğu ve yüzey alanı bulur
4) Sonsuz serileri, yakınsama ve ıraksama çerçevesinde analiz eder.
5) Verilen bir fonksiyonun Taylor-Maclaurin açılımlarını hesaplar.
6) Çok bilinmeyenli fonksiyonların kısmi türevlerini hesaplar ve anlamlandırır.
7) Çok katlı, eğri ve yüzey integrallerini hesaplar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İntegral uygulamaları, yay uzunluğu, hacim ve yüzey alanı hesaplama Ders Notu Hazırlama Anlatım
2 Parametrik eğriler Ders Notu Hazırlama Anlatım
3 Polar koordinatlar ve polar eğriler Ders Notu Hazırlama Anlatım
4 Sonsuz seriler, yakınsama testleri Ders Notu Hazırlama Anlatım
5 Yakınsama testleri (devam) Ders Notu Hazırlama Anlatım
6 Taylor ve Maclaurin serileri, Taylor yaklaşımı Ders Notu Hazırlama Anlatım
7 Çok değişkenli fonksiyonlara giriş, kısmi türev ve zincir kuralı Ders Notu Hazırlama Anlatım
8 Ara Sınav Sınav Sorusu Hazırlama Yazılı Sınav
9 Genel alanlar üzerinde iki katlı integral Ders Notu Hazırlama Anlatım
10 Üç katlı integral, katlı integrallerde değişken değiştirme Ders Notu Hazırlama Anlatım
11 Polar koordinatlarda iki ve üç katlı integral Ders Notu Hazırlama Anlatım
12 Yüzey alanı bulma ve eğri integralleri Ders Notu Hazırlama Anlatım
13 Yüzey integralleri, Green teoremi Ders Notu Hazırlama Anlatım
14 Stokes ve Diverjans teoremleri Ders Notu Hazırlama Anlatım
15 Gözden geçirme Ders Notu Hazırlama Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Sorusu Hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
internet bazlı kaynaklar