DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Introduction to Electrical Engineering EEE   113 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ercan AVŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERCAN AVŞAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiERCAN AVŞAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrik-Elektronik mühendisliği içeriği konusunda farkındalık yaratmak, öğrencileri mesleğe çekmek ve ilgi oluşturmak.
Dersin İçeriği
Elektrik nedir, Elektrik Biliminin Tarihi, Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı, Güç Ağları, Elektrik Mühendisi ve Elektronik Mühendisi arasındaki farklar, Analog Elektronik, Sayısal Elektronik, Sistem Kavramı, Fiziksel Sistemlerin Matematiksel Modeli, Eşdeğer Devre Kavramı, Elektrik sinyalleri içine Fiziksel sinyallerin dönüşüm ya da tam tersi, Ölçme ve Kontrol Sistemleri, Kontrol Sistemlerinin Kıyaslanması ve açıklayıcı örnekler, Robotik, Haberleşme Sistemleri, Kablosuz İletişim, Mühendislik Etiği, Etik Kodları, Etik Problemleri ve Onların Çözüm Teknikleri, IEEE Etik Kodları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik bilgisinin mühendislikte zorunlu olduğunu anlamak
2) Mühendislik problemlerini çözmek için matematiksel modellerin kurulması
3) Sistem kavramı kullanarak genellikle karmaşık bir mühendislik sorununu anlama yeteneği
4) Bir karara varmanın,analiz etmenin, yorumlamanın ve veri toplamanın önemini anlamak
5) Elektronik teknolojisinin avantajlarını anlamak
6) Hem sözlü hem de yazılı olarak etkin inglizce iletişim kurma becerisi
7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin tanınması; Bilgilere erişme yeteneği, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmek ve onu / kendini eğitmek için takip etmek
8) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrik nedir Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
2 Elektrik Biliminin Tarihi Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
3 Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
4 Güç Ağları Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
5 Elektrik ve Elektronik Mühendisi arasındaki farklar Ders kitabı okuma/Problem çözme.
6 Analog Elektronik Ders kitabı okuma/Problem çözme.
7 Sayısal Elektronik Ders kitabı okuma/Problem çözme.
8 Ara Sınav Ders kitabı okuma/Problem çözme. Yazılı Sınav
9 Sistem Kavramı, Fiziksel Sistemlerin Matematiksel Modeli Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
10 Eşdeğer Devre Kavramı Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
11 Elektrik sinyalleri içine Fiziksel sinyallerin dönüşüm ya da tam tersi Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
12 Ölçme ve Kontrol Sistemleri Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
13 Kontrol Sistemlerinin Kıyaslanması ve açıklayıcı örnekler, Robotik, Haberleşme Sistemleri, Kablosuz İletişim Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
14 Mühendislik Etiği, Etik Kodları, Etik Problemlerini Anlamak ve Onların Çözüm Teknikleri Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
15 Mühendsilerin Hakları ve Sorumlulukları, Çevresel Etik, IEEE Etik Kodları, Kurumsal Etik Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı okuma/Problem çözme. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar