DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Introduction To Electrical Engineering EEE   113 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERCAN AVŞAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiERCAN AVŞAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrik-Elektronik mühendisliği içeriği konusunda farkındalık yaratmak, öğrencileri mesleğe çekmek ve ilgi oluşturmak.
Dersin İçeriği
Elektrik nedir, Elektrik Biliminin Tarihi, Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı, Güç Ağları, Elektrik Mühendisi ve Elektronik Mühendisi arasındaki farklar, Analog Elektronik, Sayısal Elektronik, Sistem Kavramı, Fiziksel Sistemlerin Matematiksel Modeli, Eşdeğer Devre Kavramı, Elektrik sinyalleri içine Fiziksel sinyallerin dönüşüm ya da tam tersi, Ölçme ve Kontrol Sistemleri, Kontrol Sistemlerinin Kıyaslanması ve açıklayıcı örnekler, Robotik, Haberleşme Sistemleri, Kablosuz İletişim, Mühendislik Etiği, Etik Kodları, Etik Problemleri ve Onların Çözüm Teknikleri, IEEE Etik Kodları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik bilgisinin mühendislikte zorunlu olduğunu anlamak
2) Mühendislik problemlerini çözmek için matematiksel modellerin kurulması
3) Sistem kavramı kullanarak genellikle karmaşık bir mühendislik sorununu anlama yeteneği
4) Bir karara varmanın,analiz etmenin, yorumlamanın ve veri toplamanın önemini anlamak
5) Elektronik teknolojisinin avantajlarını anlamak
6) Hem sözlü hem de yazılı olarak etkin inglizce iletişim kurma becerisi
7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin tanınması; Bilgilere erişme yeteneği, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmek ve onu / kendini eğitmek için takip etmek
8) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrik nedir Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
2 Elektrik Biliminin Tarihi Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
3 Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
4 Güç Ağları Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
5 Elektrik ve Elektronik Mühendisi arasındaki farklar Ders kitabı okuma/Problem çözme.
6 Analog Elektronik Ders kitabı okuma/Problem çözme.
7 Sayısal Elektronik Ders kitabı okuma/Problem çözme.
8 Ara Sınav Ders kitabı okuma/Problem çözme. Yazılı Sınav
9 Sistem Kavramı, Fiziksel Sistemlerin Matematiksel Modeli Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
10 Eşdeğer Devre Kavramı Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
11 Elektrik sinyalleri içine Fiziksel sinyallerin dönüşüm ya da tam tersi Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
12 Ölçme ve Kontrol Sistemleri Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
13 Kontrol Sistemlerinin Kıyaslanması ve açıklayıcı örnekler, Robotik, Haberleşme Sistemleri, Kablosuz İletişim Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
14 Mühendislik Etiği, Etik Kodları, Etik Problemlerini Anlamak ve Onların Çözüm Teknikleri Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
15 Mühendsilerin Hakları ve Sorumlulukları, Çevresel Etik, IEEE Etik Kodları, Kurumsal Etik Ders kitabı okuma/Problem çözme. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı okuma/Problem çözme. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar