DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Engineering Drawing EEE   114 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tayfun ÖZGÜR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTAYFUN ÖZGÜR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTAYFUN ÖZGÜR1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiTAYFUN ÖZGÜR2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTAYFUN ÖZGÜR2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klasik teknik resim kurallarının öğretilmesi ile beraberdünyada yaygın olarak kullanılan Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim programı olan AutoCAD yardımıyla çizimlerin nasıl gerçekleştirileceğinin öğretilmesidir.Parçalarının teknik resimlerinin nasıl çizileceğini ve nasıl okunacağını öğretmek
Dersin İçeriği
Bu ders, mühendislikte kullanılan çizim ve tasarım metodları hakkında başlıca fikirler verir.Gerçek bir tasarımda, ucu açık problemlerin çözümünde öğrenciye beceri kazandırır. Doküman hazırlamada ve grup çalışmalarında öğrenciye yetenek kazandırır. Grup çalışmaları öğrenciye teknik alanda sunum ve anlatım becerileri kazandırır. Grup ödevleri, profesyonel anlamda elektrik mühendisliğine uygun olarak seçilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 2 boyutlu geometrileri çizebilir
2) geometrile, cizebilir ve üzerinde değişiklik yapabilir
3) Ön- üst ve yan görüntülri çıkartabilir, ölçülendirebilir
4) İzometrik çizebilir ve ölçülendirebilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Web sayfasına Konulan sunumun Anlatım
Tartışma
2 Mühendislik çizim teriminolajisini anlama ve kavrama İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdırk Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Basit mühendislik çizimleri öğrenme İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdırk Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Draw, object snap, modify and viewing Menüleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdırk Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Draw, object snap, modify and viewing Menüleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdırk Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Orthographic Görünüş temelleri, üç boyutlu modelden görünüş çıkarmanın temlleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdırk Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Orthographic Görünüş temelleri, üç boyutlu modelden görünüş çıkarmanın temlleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdırk Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdırk Anlatım
Tartışma
Gösteri
9 Üç Görüntü oluşturma İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdırk Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Ara sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdırk Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
11 Üç Görüntü oluşturma İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdırk Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Ölçülendirme İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdırk Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Ölçülendirme İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdırk Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Layer İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdırk Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Text oluşturma İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdırk Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdırk Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar