DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Computer Programming EEE   117 1 3 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Turgay İBRİKÇİ
Dersi Verenler
Doç.Dr.TURGAY İBRİKÇİ1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.TURGAY İBRİKÇİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayar Programlama bilgisi ile temel konuları ve Elektrik-Elektronik mühendisliği ile ilgili problemleri bir programla dili ile çözebilme yeteneğini öğrenciye vermek
Dersin İçeriği
Bilgisayar Temelleri, yazılım nedir, Algoritma, Akış Diyagramları, Derleme, C Programlarının Temel Yapısı, C temel Yapıları, Karar Tablolar, Döngüler, Fonksiyonlar, Diziler ve Strings, işaretçiler, Dosyalar, Klavye ve Grafik Fonksiyonları, biçimlendirilmiş Giriş / Çıkış, Bellek Yönetimi, Donanım Odaklı C.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Programlama temel mantığını kavraması
2) C Programlama Dilinin Temel Öğelerini hakim olabilmesi
3) Bir problemi çözmek için bir bütün bilgisayar programı yazabilmesi
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, Genel Bilgilendirmeler, Akademik Kurallaro Genel Bilgilendirmelero Ders İçinde Takip Edilecek Akademik ve Sosyal kurallaro Bilgisayar tanımına Giriş Yok
2 Bilgisayar Tanımı, Bilgisayarın Donanım Parçaları, Bilgisayar Progamlama Dilleri ve yazılım kısımları, Problem Çözme Teknikleri, Lab Temel C elemanları, Semboller, Değişkenler, Veri Tiplerio Giriş/Çıkış Cümleleri, Başlık (Header) Dosyaları, Matematik Cümleler, Ana Fonksiyon, Lab Web sayfasına Konulan Sunumun çalışılması
3 C Giriş Temel C Elemanları, Semboller, Değişkenler, Veri Tipleri, Giriş/Çıkış Cümleleri, Başlık (Header) Dosyaları, Basit matematik Cümleler, Ana Fonksiyono Lab, Ev Ödevi 1 Web sayfasına Konulan Sunumun ve Lab föyünün Çalışılması
4 ifadeler ve etkileşim Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 3. Bölümün Okunması, Lab föyünün Çalışılması
5 Kontrol Cümleleri, Mantıksal Semboller, Boolean Mantık İşlemleri, if / else cümleleri, switch cümlesi, Lab, Kısa Sınav-1 Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 4. Bölümün Okunması, Lab föyünün Çalışılması
6 Döngü Cümleleri, for cümlesi, while Cümlesi, do-while cümlesi, break / continue ifadeleri, Lab, Ev Ödevi -2 Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 5. Bölümün Okunması, Lab föyünün Çalışılması
7 Fonksiyonlar, C tarafından desteklenen standard fonksiyonlar, Standart Fonksiyonları destekleyen başlık dosyaları, Yazılımcı tarafından yazılan fonksiyonlar, Kısa Sınav-2 Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 6. Bölümün Okunması,Lab föyünün Çalışılması
8 Ara Sınav Önceki konuları
9 Fonksiyonlar -II, Yazılımcı tarafından yazılan fonksiyon tipleri Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 6. Bölümün Okunması,Lab föyünün Çalışılması
10 Sayısal ve Karakter Dizileri, Boyutlu sayısal Verilerin tanımı ve Kullanılması, Karakter Dizileri için Standart Fonksiyonlar, Lab, Kısa Sınav-3 Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 8. Bölümün Okunması,Lab föyünün Çalışılması
11 İşaretçiler ve Kullanıcı tarafından Oluşturabilinen Veri Tipleri, İşaretçi tanımı, değişken, fonksiyon ve dizin işaretçileri, struct, union, enum, Lab, Ev Ödevi 3 Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 10. Bölümün Okunması,Lab föyünün Çalışılması
12 Nesne Tabanlı Programlama Mantığı, Temel içerikleri, Sınıf, Veri saklama Karakter Dizileri için Standart Fonksiyonlar, Lab, Kısa Sınav-4 Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 7. Bölümün Okunması,Lab föyünün Çalışılması
13 Nesne Tabanlı Programlama Mantığı-II Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 7. Bölümün Okunması,Lab föyünün Çalışılması
14 İleri Seviye Dosyalama ve I / O İşlemleri Dosyalar, Çıkış Biçimlendirmeleri, Detaylı Hata Testi, Okuma ve Yazma Dosyası için Üye Fonksiyonları, Farklı Dosya tipleri, Yapılar ile Kayıtlar oluşturma, Giriş ve Çıkış bir dosya açma Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 13. Bölümün Okunması,Lab föyünün Çalışılması
15 Kendi kendini Çağıran Fonksiyonlar-RecursiveRecursive Faktöriyel FonksiyonuBir Yinelemeli İkili Arama Fonksiyonu QuickSort Algoritma Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 14. Bölümün Okunması,Lab föyünün Çalışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bütün ders konularını içerir. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Internet Kaynakları