DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Computer Programming EEE   117 1 3 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç.Dr.TURGAY İBRİKÇİ1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.TURGAY İBRİKÇİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayar Programlama bilgisi ile temel konuları ve Elektrik-Elektronik mühendisliği ile ilgili problemleri bir programla dili ile çözebilme yeteneğini öğrenciye vermek
Dersin İçeriği
Bilgisayar Temelleri, yazılım nedir?, Algoritma, Akış Diyagramları, Derleme, C++ Programlarının Temel Yapısı, C++ temel Yapıları, Karar Tablolar, Döngüler, Fonksiyonlar, Diziler ve Strings, işaretçiler, Dosyalar, Klavye ve Grafik Fonksiyonları, biçimlendirilmiş Giriş / Çıkış, Bellek Yönetimi, Donanım Odaklı C++.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Programlama temel mantığını kavraması
2) C++ Programlama Dilinin Temel Öğelerini hakim olabilmesi
3) Bir problemi çözmek için bir bütün bilgisayar programı yazabilmesi


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, Genel Bilgilendirmeler, Akademik Kurallar o Genel Bilgilendirmeler o Ders İçinde Takip Edilecek Akademik ve Sosyal kurallar o Bilgisayar tanımına Giriş Yok
2 Bilgisayar Tanımı o Bilgisayarın Donanım Parçaları o Bilgisayar Progamlama Dilleri ve yazılım kısımları o Problem Çözme Teknikleri o Lab "Temel C++ elemanları o Semboller, Değişkenler o Veri Tipleri o Giriş/Çıkış Cümleleri o Başlık (Header) Dosyaları o Matematik Cümleler o Ana Fonksiyon o Lab, Web sayfasına Konulan Sunumun çalışılması
3 C++ Giriş- Temel C++ Elemanları o Semboller, Değişkenler o Veri Tipleri o Giriş/Çıkış Cümleleri o Başlık (Header) Dosyaları o Basit matematik Cümleler o Ana Fonksiyon o Lab, Ev Ödevi 1 Web sayfasına Konulan Sunumun ve Lab föyünün Çalışılması
4 ifadeler ve etkileşim Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 3. Bölümün Okunması, Lab föyünün Çalışılması
5 Kontrol Cümleleri o Mantıksal Semboller o Boolean Mantık İşlemleri o if / else cümleleri o switch cümlesi o Lab, Kısa Sınav-1" Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 4. Bölümün Okunması, Lab föyünün Çalışılması
6 Döngü Cümleleri o for cümlesi o while Cümlesi o do-while cümlesi o break / continue ifadeleri o Lab, Ev Ödevi -2" Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 5. Bölümün Okunması, Lab föyünün Çalışılması
7 "Fonksiyonlar o C++ tarafından desteklenen standard fonksiyonlar o Standart Fonksiyonları destekleyen başlık dosyaları o Yazılımcı tarafından yazılan fonksiyonlar o Kısa Sınav-2 Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 6. Bölümün Okunması,Lab föyünün Çalışılması
8 Ara SINAV Önceki konuları
9 "Fonksiyonlar -II o Yazılımcı tarafından yazılan fonksiyon tipleri Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 6. Bölümün Okunması,Lab föyünün Çalışılması
10 Sayısal ve Karakter Dizileri o Boyutlu sayısal Verilerin tanımı ve Kullanılması o Karakter Dizileri için Standart Fonksiyonlar o Lab, Kısa Sınav-3 Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 8. Bölümün Okunması,Lab föyünün Çalışılması
11 İşaretçiler ve Kullanıcı tarafından Oluşturabilinen Veri Tipleri o İşaretçi tanımı, değişken, fonksiyon ve dizin işaretçileri o struct,union, enum o Lab, Ev Ödevi 3 Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 10. Bölümün Okunması,Lab föyünün Çalışılması
12 Nesne Tabanlı Programlama Mantığı o Temel içerikleri o Sınıf, Veri saklama Karakter Dizileri için Standart Fonksiyonlar o Lab, Kısa Sınav-4 Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 7. Bölümün Okunması,Lab föyünün Çalışılması
13 Nesne Tabanlı Programlama Mantığı-II Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 7. Bölümün Okunması,Lab föyünün Çalışılması
14 İleri Seviye Dosyalama ve I / O İşlemleri Dosyalar, Çıkış Biçimlendirmeleri, Detaylı Hata Testi, Okuma ve Yazma Dosyası için Üye Fonksiyonları, Farklı Dosya tipleri, Yapılar ile Kayıtlar oluşturma, Giriş ve Çıkış bir dosya açma Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 13. Bölümün Okunması,Lab föyünün Çalışılması
15 Kendi kendini Çağıran Fonksiyonlar-Recursive Recursive Faktöriyel Fonksiyonu Bir Yinelemeli İkili Arama Fonksiyonu QuickSort Algoritma Web sayfasına Konulan sunumun, ders kitabının 14. Bölümün Okunması,Lab föyünün Çalışılması
16-17 Final Sınavı Bütün ders konularını içerir. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Internet Kaynakları