DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Linear Algebra and Vectors EEE   118 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ercan AVŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERCAN AVŞAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiERCAN AVŞAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendisliğin en önemli matematiksel temellerinden olan matris ve vektör cebirini, lineer bağımsızlık ve denklem sistemlerinin çözümü konusunu verme.
Dersin İçeriği
Matrislere giriş, matris cebiri. Denklem sistemlerinin Gauss eliminasyonu ile çözümü. Vektör uzayları, lineer bağımsızlık, matris rankı. Lineer sistemlerin temel teoremi, Gauss-Jordan eliminasyonu ile matris tersi bulma. Determinant, Cramer kuralı. Özdeğerler ve özvektörler, benzer matrisler, benzerlik dönüşümleri. Vektörler ve vektör cebiri. Vektörlerle analitik geometri, doğru ve düzlem denklemleri. Vektör fonksiyonları. Gradyan, yönlü türev, diverjans ve körl.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matris ve vektör cebirine hakim olur.
2) Determinant ve özdeğer hesaplar.
3) Lİneer denklem sistemlerini çözer.
4) Vektör fonksiyonlarını analiz eder.
5) Gradyan, yönlü türev, körl ve diverjans hesaplar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Matrisler ve lineer denklem sistemlerine giriş Yok Anlatım
2 Matris cebiri, transpoz, ters matris Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
3 Gauss eliminasyon yöntemi ile denklem sistemi çözümü Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
4 Lineer bağımsızlık, matris rankı Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
5 Lineer sistemlerin temel teoremi, Gauss-Jordan yöntemi ile matris tersi bulma Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
6 Determinantlar, Cramer kuralı Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
7 Matris özdeğerleri Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
8 Ara Sınav Şu ana dek işlenen ders konularının tekrarı
9 Benzer matrisler, matris köşegenleştirme Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
10 Vektörlere giriş, vektör cebiri, vektör çarpımları Bir hazırlık gerekmemektedir. Anlatım
11 Vektörel analitik geometri, doğru ve düzlem denklemleri Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
12 Vektör fonksiyonları ve analizi Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
13 Gradyan ve yönlü türev Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
14 Körl ve diverjans Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
15 Tekrar Geçen ders konularının tekrarı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders konularının tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Calculus - G. Thomas