DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Linear Algebra And Vectors EEE   118 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendisliğin en önemli matematiksel temellerinden olan matris ve vektör cebirini, lineer bağımsızlık ve denklem sistemlerinin çözümü konusunu verme.
Dersin İçeriği
Matrislere giriş, matris cebiri. Denklem sistemlerinin Gauss eliminasyonu ile çözümü. Vektör uzayları, lineer bağımsızlık, matris rankı. Lineer sistemlerin temel teoremi, Gauss-Jordan eliminasyonu ile matris tersi bulma. Determinant, Cramer kuralı. Özdeğerler ve özvektörler, benzer matrisler, benzerlik dönüşümleri. Vektörler ve vektör cebiri. Vektörlerle analitik geometri, doğru ve düzlem denklemleri. Vektör fonksiyonları. Gradyan, yönlü türev, diverjans ve körl.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matris ve vektör cebirine hakim olur.
2) Determinant ve özdeğer hesaplar.
3) Lİneer denklem sistemlerini çözer.
4) Vektör fonksiyonlarını analiz eder.
5) Gradyan, yönlü türev, körl ve diverjans hesaplar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Matrisler ve lineer denklem sistemlerine giriş Yok Anlatım
2 Matris cebiri, transpoz, ters matris Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
3 Gauss eliminasyon yöntemi ile denklem sistemi çözümü Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
4 Lineer bağımsızlık, matris rankı Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
5 Lineer sistemlerin temel teoremi, Gauss-Jordan yöntemi ile matris tersi bulma Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
6 Determinantlar, Cramer kuralı Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
7 Matris özdeğerleri Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
8 Ara Sınav Şu ana dek işlenen ders konularının tekrarı
9 Benzer matrisler, matris köşegenleştirme Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
10 Vektörlere giriş, vektör cebiri, vektör çarpımları Bir hazırlık gerekmemektedir. Anlatım
11 Vektörel analitik geometri, doğru ve düzlem denklemleri Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
12 Vektör fonksiyonları ve analizi Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
13 Gradyan ve yönlü türev Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
14 Körl ve diverjans Geçen ders konularının tekrarı Anlatım
15 Tekrar Geçen ders konularının tekrarı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders konularının tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Calculus - G. Thomas