DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
General Chemistry EEE   120 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Tunç TÜKEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.TUNÇ TÜKEN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.TUNÇ TÜKEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, genel kimya bilgisi oluşturularak, mühendislik uygulamalarındaki yerini ve önemini anlaşılır kılmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, madde özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimelerine giriş, gazlar, termokimya, atmosfer gazları ve hidrojen, atomun electron yapısı, periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, kimyasal bağlar- temel kavramlar, kimyasal bağlar- bağ kuramları, sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler, çözeltiler ve fiziksel özellikleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maddelerin genel özellikleri ve sınıflandırılması konularını kavrar
2) Birimler ve boyut analizi konularını kavrar.
3) Kimyada temel yasaları kavrar.
4) Maddenin tanecikli modelini öğrenir.
5) Modern atom teorisini kavrar
6) Modern atom teorisini kavrar
7) Modern atom teorisini kavrar
8) Kimyasal bağ ve maddelerin genel fiziksel özelliklerinin ilişkisini kavrar
9) Kimyasal bağ ve maddelerin genel fiziksel özelliklerinin ilişkisini kavrar
10) Sıvıların genel özellikleri: viskoztie, yüzey gerilimi konularını kavrar
11) Katıların genel özelliklerini kavrar
12) Gazlerın genel özelliklerini kavrar
13) Termodinamik: 0. ve 1 .yasa, iş ve enerji kavramlarını öğrenir
14) Termodinamik : ikinci yasa ve entropi kavramlarını öğrenir
15) Termodinamik : ikinci yasa ve entropi kavramlarını öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddenin özellikleri ve ölçümü, kaynak tarama Anlatım
2 Atom ve Atom kuramı kaynak tarama Anlatım
3 Kimyasal bileşikler kaynak tarama Anlatım
4 Kimyasal tepkimeler kaynak tarama Anlatım
5 Sulu Çözelti tepkimelerine giriş kaynak tarama Anlatım
6 Gazlar kaynak tarama Anlatım
7 Termokimya kaynak tarama Anlatım
8 Ara Sınav kaynak inceleme Yazılı Sınav
9 Atomun elektron yapısı kaynak inceleme Anlatım
10 Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri kaynak inceleme Anlatım
11 Kimyasal bağ I: Temel kavramlar kaynak inceleme Anlatım
12 Kimyasal bağ II : Bağ kuramları kaynak inceleme Anlatım
13 Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler kaynak inceleme Anlatım
14 Çözeltiler ve fiziksel özellikleri kaynak inceleme Anlatım
15 Soru çözümü kaynak inceleme Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları kaynak inceleme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Petrucci,Ralph H.;Harwood William S.; Herring F. Geoffrey. General Chemistry 1 Principles and Modern Applications