DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
General Chemistry EEE   120 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, genel kimya bilgisi oluşturularak, mühendislik uygulamalarındaki yerini ve önemini anlaşılır kılmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, madde özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimelerine giriş, gazlar, termokimya, atmosfer gazları ve hidrojen, atomun electron yapısı, periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, kimyasal bağlar- temel kavramlar, kimyasal bağlar- bağ kuramları, sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler, çözeltiler ve fiziksel özellikleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maddelerin genel özellikleri ve sınıflandırılması konularını kavrar
2) Birimler ve boyut analizi konularını kavrar.
3) Kimyada temel yasaları kavrar.
4) Maddenin tanecikli modelini öğrenir.
5) Modern atom teorisini kavrar
6) Modern atom teorisini kavrar
7) Modern atom teorisini kavrar
8) Kimyasal bağ ve maddelerin genel fiziksel özelliklerinin ilişkisini kavrar
9) Kimyasal bağ ve maddelerin genel fiziksel özelliklerinin ilişkisini kavrar
10) Sıvıların genel özellikleri: viskoztie, yüzey gerilimi konularını kavrar
11) Katıların genel özelliklerini kavrar
12) Gazlerın genel özelliklerini kavrar
13) Termodinamik: 0. ve 1 .yasa, iş ve enerji kavramlarını öğrenir
14) Termodinamik : ikinci yasa ve entropi kavramlarını öğrenir
15) Termodinamik : ikinci yasa ve entropi kavramlarını öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddenin özellikleri ve ölçümü, kaynak tarama Anlatım
2 Atom ve Atom kuramı kaynak tarama Anlatım
3 Kimyasal bileşikler kaynak tarama Anlatım
4 Kimyasal tepkimeler kaynak tarama Anlatım
5 Sulu Çözelti tepkimelerine giriş kaynak tarama Anlatım
6 Gazlar kaynak tarama Anlatım
7 Termokimya kaynak tarama Anlatım
8 Ara Sınav kaynak inceleme Yazılı Sınav
9 Atomun elektron yapısı kaynak inceleme Anlatım
10 Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri kaynak inceleme Anlatım
11 Kimyasal bağ I: Temel kavramlar kaynak inceleme Anlatım
12 Kimyasal bağ II : Bağ kuramları kaynak inceleme Anlatım
13 Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler kaynak inceleme Anlatım
14 Çözeltiler ve fiziksel özellikleri kaynak inceleme Anlatım
15 Soru çözümü kaynak inceleme Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları kaynak inceleme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Petrucci,Ralph H.;Harwood William S.; Herring F. Geoffrey. General Chemistry 1 Principles and Modern Applications