DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
General Physics I EEE   121 1 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.HACI MUSTAFA KANDIRMAZ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HACI MUSTAFA KANDIRMAZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
öğrenciye fiziğin temel kavram ve ilkelerinin açık ve mantıki bir çerçeve içinde verilmesi.
Dersin İçeriği
Standartlar ve birimler, vektörler ve koordinat sistemleri; kinematik; dinamik, iş, enerji ve güç; enerjinin korunumu; tanecik sistemleri dinamiği; çarpışma; rotasyonel kinematik ve dinamik; rijid cisimlerin dengesi, salınımlar, gravitasyon

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı birim sistemlerinde kullanılan uzunluk ve kütle dönüşümlerini yapar
2) Birbirinden bağımsız eksenlere göre cisimlerin hareketini açıklar.
3) Açısal ve çizgisel kavramları ilişkilendirir
4) Denge kavramını açıklayabilecektir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Standarrtlar ve birimler Ders notları ve kitap Anlatım
2 Koordinat sistemleri Ders notları ve kitap Anlatım
3 Vektörler, vektör cebiri Ders notları ve kitap Anlatım
4 Tanecik kinematiği Ders notları ve kitap Anlatım
5 Tanecik kinetiği Ders notları ve kitap Anlatım
6 İşin tanımı Ders notları ve kitap Anlatım
7 Enerji, güç Ders notları ve kitap Anlatım
8 Tekrar ve vize sınavı Ders notları ve kitap Yazılı Sınav
9 Enerji korunumu Ders notları ve kitap Anlatım
10 Tanecik sistemleri dinamiği Ders notları ve kitap Anlatım
11 Çarpışmalar Ders notları ve kitap Anlatım
12 Rotational kinematics Ders notları ve kitap Anlatım
13 Rotational dyanmics Ders notları ve kitap Anlatım
14 Rijid cisimlerin dengesi Ders notları ve kitap Anlatım
15 Salınımlar ve gravitasyon Ders notları ve kitap Anlatım
16-17 Tekrar, final sınavı Ders notları ve kitap Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Fundamentals of Physics - Halliday-Resnick-Walker