DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
General Physics I EEE   121 1 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Vedat PEŞTİMALCİ
Dersi Verenler
Prof.Dr.HACI MUSTAFA KANDIRMAZ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HACI MUSTAFA KANDIRMAZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
öğrenciye fiziğin temel kavram ve ilkelerinin açık ve mantıki bir çerçeve içinde verilmesi.
Dersin İçeriği
Standartlar ve birimler, vektörler ve koordinat sistemleri; kinematik; dinamik, iş, enerji ve güç; enerjinin korunumu; tanecik sistemleri dinamiği; çarpışma; rotasyonel kinematik ve dinamik; rijid cisimlerin dengesi, salınımlar, gravitasyon

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı birim sistemlerinde kullanılan uzunluk ve kütle dönüşümlerini yapar
2) Birbirinden bağımsız eksenlere göre cisimlerin hareketini açıklar.
3) Açısal ve çizgisel kavramları ilişkilendirir
4) Denge kavramını açıklayabilecektir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Standarrtlar ve birimler Ders notları ve kitap Anlatım
2 Koordinat sistemleri Ders notları ve kitap Anlatım
3 Vektörler, vektör cebiri Ders notları ve kitap Anlatım
4 Tanecik kinematiği Ders notları ve kitap Anlatım
5 Tanecik kinetiği Ders notları ve kitap Anlatım
6 İşin tanımı Ders notları ve kitap Anlatım
7 Enerji, güç Ders notları ve kitap Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları ve kitap Yazılı Sınav
9 Enerji korunumu Ders notları ve kitap Anlatım
10 Tanecik sistemleri dinamiği Ders notları ve kitap Anlatım
11 Çarpışmalar Ders notları ve kitap Anlatım
12 Rotational kinematics Ders notları ve kitap Anlatım
13 Rotational dyanmics Ders notları ve kitap Anlatım
14 Rijid cisimlerin dengesi Ders notları ve kitap Anlatım
15 Salınımlar ve gravitasyon Ders notları ve kitap Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kitap Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Fundamentals of Physics - Halliday-Resnick-Walker