DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
General Physics II EEE   122 2 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye fiziğin temel kavram ve ilkelerinin açık ve mantıki bir çerçeve içinde verilmesi.
Dersin İçeriği
Yük ve madde, elektrik alanları ve Gauss kanunu; Doğru akım devreleri; manyetik alanlar; Ampere kanunu; Faraday kanunu; indükleme; maddenin manyetik özellikleri; Maxwell denklemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik alanı kavramını açıklar.
2) Manyetik alan kavramını açıklar.
3) Maxwell denklemlerini anlamlandırır.
4) Elektrik ve manyetik alanların etkileşimini ilgili kanunlar çerçevesinde açıklar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yük ve madde Ders notları ve kitap Anlatım
2 elektrik alanları Ders notları ve kitap Anlatım
3 Elektrik alanları (devam) Ders notları ve kitap Anlatım
4 Gauss kanunu Ders notları ve kitap Anlatım
5 Doğru akım devreleri Ders notları ve kitap Anlatım
6 Manyetik alanlar Ders notları ve kitap Anlatım
7 Manyetik alanlar (devam) Ders notları ve kitap Anlatım
8 Tekrar ve vize sınavı Ders notları ve kitap Yazılı Sınav
9 Ampere kanunu Ders notları ve kitap Anlatım
10 Faraday kanunu Ders notları ve kitap Anlatım
11 İndükleme Ders notları ve kitap Anlatım
12 Maddenin manyetik özellikleri Ders notları ve kitap Anlatım
13 Maxwell denklemleri Ders notları ve kitap Anlatım
14 Maxwell denklemleri (devam) Ders notları ve kitap Anlatım
15 Konuların tekrarı Ders notları ve kitap Anlatım
16-17 Final Ders notları ve kitap Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Fundamentals of Physics - Halliday-Resnick-Walker