DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Differential Equations EEE   209 3 4 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kerem ÜN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA KEREM ÜN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA KEREM ÜN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uygulamalı matematiğin temel konularından olan diferansiyel denklemler konusunun elektrik mühendisliği ve genel mühendislik uygulamaları ile verilmesi
Dersin İçeriği
Giriş. Birinci derece denklemler. İkinci derece lineer homojen denklemler. İkinci derece lineer homojen olmayan denklemler. Yüksek dereceli lineer denklemler. Lineer denklem sistemleri. Kuvvet serileri ile çözüm. Laplace dönüşümü.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diferansiyel denklemleri sınıflayabilir.
2) Sınıfladığı diferansiyel denklemi çözme için yöntem önerir.
3) Fiziksel sistemlerin birinci derece denklemlerini verilen bilgiler ışığında yazıp çözer.
4) Sabit katsayılı homojen olmayan denklemleri çözer.
5) Laplace transform kullanarak uygun denklemleri çözer.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diferansiyel denklemlere giriş Yok Anlatım
2 Birinci derece denklemler - değişkenleri ayırma, fiziksel uygulamalar Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
3 Birinci derece denklemler - tam diferansiyeller Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
4 Birinci derece denklemler - integral çarpanları Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
5 Genel birinci derece lineer denklemler Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
6 İkinci derece denklemler - sabit katsayılı homojen denklemlerin çözümü Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
7 Belirlenmemiş katsayılar ve parametrelerin varyasyonu yöntemleri Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
8 Ara Sınav Şu ana dek işlenen ders konularının tekrarı
9 Daha yüksek dereceli denklemler Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
10 Diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
11 Diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü (devam) Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
12 Kuvvet serileri ile denklem çözümü Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
13 Laplace transform Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
14 Laplace transform Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
15 Tekrar Geçen dersin konularının tekrarı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders konularının tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
İnternet Kaynakları