DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Differential Equations EEE   209 3 4 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA KEREM ÜN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA KEREM ÜN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uygulamalı matematiğin temel konularından olan diferansiyel denklemler konusunun elektrik mühendisliği ve genel mühendislik uygulamaları ile verilmesi
Dersin İçeriği
Giriş. Birinci derece denklemler. İkinci derece lineer homojen denklemler. İkinci derece lineer homojen olmayan denklemler. Yüksek dereceli lineer denklemler. Lineer denklem sistemleri. Kuvvet serileri ile çözüm. Laplace dönüşümü.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diferansiyel denklemleri sınıflayabilir.
2) Sınıfladığı diferansiyel denklemi çözme için yöntem önerir.
3) Fiziksel sistemlerin birinci derece denklemlerini verilen bilgiler ışığında yazıp çözer.
4) Sabit katsayılı homojen olmayan denklemleri çözer.
5) Laplace transform kullanarak uygun denklemleri çözer.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diferansiyel denklemlere giriş Yok Anlatım
2 Birinci derece denklemler - değişkenleri ayırma, fiziksel uygulamalar Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
3 Birinci derece denklemler - tam diferansiyeller Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
4 Birinci derece denklemler - integral çarpanları Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
5 Genel birinci derece lineer denklemler Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
6 İkinci derece denklemler - sabit katsayılı homojen denklemlerin çözümü Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
7 Belirlenmemiş katsayılar ve parametrelerin varyasyonu yöntemleri Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
8 Ara Sınav Şu ana dek işlenen ders konularının tekrarı
9 Daha yüksek dereceli denklemler Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
10 Diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
11 Diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü (devam) Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
12 Kuvvet serileri ile denklem çözümü Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
13 Laplace transform Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
14 Laplace transform Geçen dersin konularının tekrarı Anlatım
15 Tekrar Geçen dersin konularının tekrarı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders konularının tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
İnternet Kaynakları