DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Semiconductor Devices EEE   213 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İlyas EKER
Dersi Verenler
Prof.Dr.İLYAS EKER1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.İLYAS EKER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yarıiletken malzemelerin oluşturulması, yapıları, özellikleri, çalışma prensipleri hakkındaki bilgilerin bir bütünlük içerisinde verilmesi
Dersin İçeriği
Yarıiletken malzemeler, kristal oluşumlar, yarıiletkenlerin gelişimi, atomlar ve elektronlar, Bohr modeli, Guantum mekaniği, katı yarıiletkenlerde enerji bantları ve kuvvetler, yarıiletkenlerde yük taşıyıcıları, elektronlar ve boşluklar, iletkenlik ve hareketlilik, ansızın oluşan taşıyıcılar, fotodetektörler, p-n diyotları, tünel diyotları, fotodiyotlar, ışık yayan diyotlar. Alan etkili transistörler. Akım etkili transistörler. Mikroçipler ve fabrikasyonu. Büyük ebatlı devreler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletken, yarıiletken ve yalıtkanlar temel özellikleri öğrenir
2) Saf ve katıklı N ve P tipi yarıiletkenlerin atomik yapıları ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
3) Diyotların özellikleri ve çalışma prensipleri kavrar
4) Transistör çeşitleri ve çalışma prensiplerini anlatır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletken, yarıiletken ve yalıtkanlar, yarıiletkenlerin tarihçesi, kaynak kitabın tanıtılması (Streetman, B.G. and Benarjee, S.K., Solid State Electronic Devices, Prentice Hall) Anlatım
2 İletken, yarıiletken ve yalıtkanların atomik yapıları ve enerji diyagramları Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitaplarının incelenmesi Anlatım
3 Yarıiletkenlerde enerji taşıyıcıları, elektronlar ve boşluklar Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitaplarının incelenmesi Anlatım
4 Saf ve katkılı yarıiletkenler Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitaplarının incelenmesi Anlatım
5 N tipi yarıiletkenler, özellikleri, matematiksel modelleri, elektron ve boşluk dağılımları Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitaplarının incelenmesi Anlatım
6 P tipi yarıiletkenler, özellikleri, matematiksel modelleri, elektron ve boşluk dağılımları Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitaplarının incelenmesi Anlatım
7 İletkenlik ve yüklerin hareketliliği Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitaplarının incelenmesi Anlatım
8 Ara Sınav Klasik yazılı sınav Yazılı Sınav
9 P-N malzemeler ve Diyotlara giriş Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitaplarının incelenmesi Anlatım
10 Diyotlar, akım gerilim karakteristikleri Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitaplarının incelenmesi Anlatım
11 Diyotların düz ve ters bağlanması, diyot çeşitleri ve özellikleri, devrede kullanılmaları Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitaplarının incelenmesi Anlatım
12 Transistörlere giriş, temel özellikleri, diyotlar ile farkları Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitaplarının incelenmesi Anlatım
13 Akım kontrollü Transistörler ( BJT), temel özellikleri, Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitaplarının incelenmesi Anlatım
14 FET (MOSFET) tipi transistörler, Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitaplarının incelenmesi Anlatım
15 FET çeşitleri, özellikleri, akım ve gerilim analizleri Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitaplarının incelenmesi Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Klasik yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders notları