DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Prob. And Ran. Variable EEE   214 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere mühendislikte rastgele olaylar hakkında anlayış geliştirebilmesi için olasılık ve rastgele değişkenler bilgisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Olasılık ve rastgele değişkenlerle ilgili temel kavramlar, dağılım fonksiyonları, olasılık yoğunluk ve olasılık kütle fonksiyonları, beklenen değer ve varyans, momentler, iki değişkenli dağılımlar, marjinal dağılım, koşullu dağılım, isimli kesikli dağılımlar, isimli sürekli dağılımlar, rastgele değişkenlerin fonksiyonları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci istatistiğin temelini oluşturan olasılık kavramlarını öğrenir.
2) Rastgele değişken, rasgele değişkenlerin dağılım fonksiyonları, dağılım fonksiyonunun özelliklerini öğrenir.
3) Kesikli rasgele değişkenler, olasılık fonksiyonları, sürekli rasgele değişkenler, olasılık yoğunluk fonksiyonları ve özelliklerini öğrenir.
4) Rasgele değişkenlerin beklenen değeri, rasgele değişkenlerin fonksiyonlarının beklenen değeri, rasgele değişkenlerin varyansı, momentler ve bazı özellikleri ögrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Küme teorisi, rastgele deney, olay Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Sayma kuralları, permütasyon, kombinasyon Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Olasılık tanımları Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Aksiyomatik olasılık ve sonuçları Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Koşullu olasılık, Bayes Teoremi Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Bağımsızlık, rastgele değişkenler Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Kesikli ve sürekli örnek uzaylar, dağılım fonksiyonu Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Olasılık yoğunluk fonksiyonu, olasılık kütle fonksiyonu, iki değişkenli dağılımlar Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
9 Ara Sınav Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama
10 Marjinal dağılımlar, koşullu dağılımlar Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Beklenen değer, varyans, momentler Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Moment çıkaran fonksiyon, olasılık çıkaran fonksiyon, karakteristik fonksiyon Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Olasılık eşitsizlikleri, yaklaşık yöntemler Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 İsimli kesikli dağılımlar Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 İsimli sürekli dağılımlar Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Rastgele değişkenlerin fonksiyonları Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
123