DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Prob. and Ran. Variable EEE   214 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Selma TOKER KUTAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSELMA TOKER KUTAY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSELMA TOKER KUTAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere mühendislikte rastgele olaylar hakkında anlayış geliştirebilmesi için olasılık ve rastgele değişkenler bilgisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Olasılık ve rastgele değişkenlerle ilgili temel kavramlar, dağılım fonksiyonları, olasılık yoğunluk ve olasılık kütle fonksiyonları, beklenen değer ve varyans, momentler, iki değişkenli dağılımlar, marjinal dağılım, koşullu dağılım, isimli kesikli dağılımlar, isimli sürekli dağılımlar, rastgele değişkenlerin fonksiyonları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci istatistiğin temelini oluşturan olasılık kavramlarını öğrenir.
2) Rastgele değişken, rasgele değişkenlerin dağılım fonksiyonları, dağılım fonksiyonunun özelliklerini öğrenir.
3) Kesikli rasgele değişkenler, olasılık fonksiyonları, sürekli rasgele değişkenler, olasılık yoğunluk fonksiyonları ve özelliklerini öğrenir.
4) Rasgele değişkenlerin beklenen değeri, rasgele değişkenlerin fonksiyonlarının beklenen değeri, rasgele değişkenlerin varyansı, momentler ve bazı özellikleri ögrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Küme teorisi, rastgele deney, olay Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Sayma kuralları, permütasyon, kombinasyon Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Olasılık tanımları Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Aksiyomatik olasılık ve sonuçları Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Koşullu olasılık, Bayes Teoremi Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Bağımsızlık, rastgele değişkenler Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Kesikli ve sürekli örnek uzaylar, dağılım fonksiyonu Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
9 Ara Sınav Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama
10 Marjinal dağılımlar, koşullu dağılımlar Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Beklenen değer, varyans, momentler Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Moment çıkaran fonksiyon, olasılık çıkaran fonksiyon, karakteristik fonksiyon Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Olasılık eşitsizlikleri, yaklaşık yöntemler Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 İsimli kesikli dağılımlar Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 İsimli sürekli dağılımlar Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki dersin tekrarı ve kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
123