DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Electrical Eng. Materials EEE   217 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kerem ÜN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA KEREM ÜN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA KEREM ÜN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Malzeme bilgisinin temel konularını ve elektrik mühendisliği ile ilgili yakından ilgili iletkenlik, dielektriklik, manyetiklik gibi özellikleri malzeme bilimi çerçevesinde öğrenciye vermek.
Dersin İçeriği
Maddenin atomik yapısı, kristaller, atomik yapıda kusurlar. Mekanik özellikler. İletkenlik, metalik iletkenlik, yarı-iletkenler, yalıtkanlar. Dielektrik ve piezoelektrik malzemeler. Manyetik malzemeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Malzeme bilimine temel olan kimyasal özellikleri kavrar.
2) İletkenliği ve iletkenliğin malzemenin mikroskopik yapısı ile ilintisini açıklar.
3) Dielektriklik ve piezoelektriklik kavramlarını ve bunların malzemenin mikroskopik yapısı ile ilintisini açıklar.
4) Manyetikliği ve manyetikliğin malzemenin mikroskopik yapısı ile ilintisini açıklar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
X
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
X
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
X
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
X
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
X
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
X
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
X
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
X
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malzeme bilimine giriş yok
2 Maddenin atomik yapısı, kimyasal bağlar Ders notlarının ilgili kısmının okunması
3 Malzemelerin kristal yapıları Ders notlarının ilgili kısmının okunması
4 Malzemelerdeki kusurlar Ders notlarının ilgili kısmının okunması
5 Malzemelerin mekanik özellikleri ve çekme testi Ders notlarının ilgili kısmının okunması
6 İletkenliğin temelleri Ders notlarının ilgili kısmının okunması
7 Metalik iletkenler, yalıtkanlar Ders notlarının ilgili kısmının okunması
8 Ara Sınav yok Yazılı Sınav
9 Yarıiletkenler Ders notlarının ilgili kısmının okunması
10 Dielektrik malzemeler Ders notlarının ilgili kısmının okunması
11 Piezoelektrik malzemeler Ders notlarının ilgili kısmının okunması
12 Manyetik malzemeler Ders notlarının ilgili kısmının okunması
13 İleri iletkenler, süperiletkenlik Ders notlarının ilgili kısmının okunması
14 Konu tekrarı Ders notlarının ilgili kısmının okunması
15 Konu tekrarı Ders notlarının ilgili kısmının okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Kütüphanede bulunabilecek diğer kaynaklar