DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Economics EEE   219 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MURAT PÜTÜN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MURAT PÜTÜN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikroekonominin temel konularını giriş düzeyinde anlatma
Dersin İçeriği
Ağırlıklı olarak tüketicilerin ve üreticilerin piyasalarda nasıl rasyonel bir şekilde hareket ettikleri giriş düzeyinde açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci, piyasa mekanizması, üretici ve tüketicilerin piyasalardaki davranışları,piyasa türleri gibi mikro ekonomi konularını giriş düzeyinde öğrenmiş olacaktır.
2) Öğrencinin piyasadaki yerinin ne olduğunu anlatarak tüketici olarak konumunu ve ekonomiye katkısını vurgulamak suretiyle daha geniş boyutta düşünebilir
3) Tüketici teorisi ve üretici teorisini kapsamlı olarak anlar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Piyasa; Talep ve Arz Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Piyasa; Talep ve Arz Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Talep ve Arz Esneklikleri Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Talep ve Arz Esneklikleri Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Tüketici Davranışları Teorisi Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Tüketici Davranışları Teorisi Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Tüketici Davranış Teorisi Kaynakları okuma Anlatım
Problem Çözme
10 Üretim Teorisi-Maliyet Teorisi Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Üretim Teorisi-Maliyet Teorisi Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Üretim Teorisi-Maliyet Teorisi Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Tam Rekabet Piyasası Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Aksak Rekabet Piyasaları Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Aksak Rekabet Piyasaları Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Final Sınavı Sınav hazırlık Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar