DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Economics EEE   219 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Murat PÜTÜN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MURAT PÜTÜN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MURAT PÜTÜN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikroekonominin temel konularını giriş düzeyinde anlatma
Dersin İçeriği
Ağırlıklı olarak tüketicilerin ve üreticilerin piyasalarda nasıl rasyonel bir şekilde hareket ettikleri giriş düzeyinde açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci, piyasa mekanizması, üretici ve tüketicilerin piyasalardaki davranışları,piyasa türleri gibi mikro ekonomi konularını giriş düzeyinde öğrenmiş olacaktır.
2) Öğrencinin piyasadaki yerinin ne olduğunu anlatarak tüketici olarak konumunu ve ekonomiye katkısını vurgulamak suretiyle daha geniş boyutta düşünebilir
3) Tüketici teorisi ve üretici teorisini kapsamlı olarak anlar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Piyasa; Talep ve Arz Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Piyasa; Talep ve Arz Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Talep ve Arz Esneklikleri Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Talep ve Arz Esneklikleri Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Tüketici Davranışları Teorisi Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Tüketici Davranışları Teorisi Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Tüketici Davranış Teorisi Kaynakları okuma Anlatım
Problem Çözme
10 Üretim Teorisi-Maliyet Teorisi Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Üretim Teorisi-Maliyet Teorisi Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Üretim Teorisi-Maliyet Teorisi Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Tam Rekabet Piyasası Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Aksak Rekabet Piyasaları Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Aksak Rekabet Piyasaları Kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlık Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar