DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Circuit Theory EEE   221 3 4 5 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.TURGUT İKİZ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.TURGUT İKİZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel elektrik devre bileşenlerini ve temel devre değişkenlerini tanıtmak. Temel elektrik yasalarını devre teoremlerini ve devre analiz metotlarını kavrtmak. Birinci ve ikinci mertebeden elektrik devrelerinin dc koşullardaki davranışlarını tanıtmak.
Dersin İçeriği
Devre değişkenleri arasındaki ilişkiler. Ohm yasası ve Kirchhoff yasaları. Temel devre analiz metodları; nokta potansiyelleri ve göz akımları metodu. Devre teoremleri; kaynak dönüşümleri, süper pozisyon, maksimum güç transferi, Thevenin ve Norton teoremleri. Reaktif devre elemanları içeren birinci ve ikinci mertebeden devrelerin dc koşullarda analizleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başaran öğrenci
2) Pasif ve aktif devre elemanlarını tanır
3) Bağımlı ve/veya bağımsız dc kaynaklarla beslenen resistif devrelerin analizini yapar
4) Devrenin analizini kolaylaştıracak devre teoremini uygular
5) Birinci ve ikinci mertebe devrelerin dc koşullarında analizini yapar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar; yük ve akım, gerilim, güç ve enerji. Devre değişkenleri arasındaki ilişkiler, Pasif ve aktif devre elemanları Elektrik fiziğini gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
2 Ohm yasası, Kirchhoff yasaları. Seri bağlı dirençler ve gerilim bölücüler, paralel bağlı dirençler ve akım bölücüler. Yıldız-üçgen ve üçgen-yıldız dönüşümleri. Doğru akım ölçüm aletleri. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Nokta potansiyelleri ve göz akımları metodu. Süper nokta ve süper göz kavramları. Star-delta, delta-star transformations. DC measurement devices. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
4 Süperpozisyon teoremi, kaynak dönüşümleri, Thevenin ve Norton teoremleri, maksimum güç transfer teoremi. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 İşlemsel yükselticiler. İdeal işlemsel yükseltici kavramı. Tersleyen ve terslemeyen yükselticiler. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Toplayan ve fark alan yükselticiler. İşlemsel yükselticilerin ardışık bağlantıları ve uygulamaları Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
7 Genel tekrar ve ara sınav Tüm önceki konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
8 Kapasitörler ve bobinler. Kapasitör ve bobine ilişkin terminal eşilikleri. Kapasitör ve bobinlerin seri ve paralel bağlantıları. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
9 Kapasitör ve bobinin dc koşullardaki davranışları. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
10 Kaynaksız RL ve RC devrelerin dc koşullarda analizleri. RL ve RC devrelerin basamak cevapları. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
11 Birinci mertebe operasyonel yükseltici devrelerinin analizi. Anahtarlama fonksiyonları. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
12 Kapasitör gerilimi ve bobin akımının ilk ve son değerlerinin bulunması. Kaynaksız, seri ve paralel RLC devrelerinin dc koşullarda analizleri. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
13 Seri ve paralel RLC devrelerin basamak cevapları. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
14 İkinci mertebeden işlemsel yükseltici devrelerinin DC analizi. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
15 İkinci mertebeden, karmaşık bağlı RLC devrelerin analizi. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
16-17 Genel tekrar ve yarıyıl sonu sınavı Tüm önceki konuların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Fundamentals of Electric Circuits, Charles K. Alexander, McGraw-Hill