DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Circuit Theory EEE   221 3 4 5 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Turgut İKİZ
Dersi Verenler
Prof.Dr.TURGUT İKİZ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.TURGUT İKİZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel elektrik devre bileşenlerini ve temel devre değişkenlerini tanıtmak. Temel elektrik yasalarını devre teoremlerini ve devre analiz metotlarını kavrtmak. Birinci ve ikinci mertebeden elektrik devrelerinin dc koşullardaki davranışlarını tanıtmak.
Dersin İçeriği
Devre değişkenleri arasındaki ilişkiler. Ohm yasası ve Kirchhoff yasaları. Temel devre analiz metodları; nokta potansiyelleri ve göz akımları metodu. Devre teoremleri; kaynak dönüşümleri, süper pozisyon, maksimum güç transferi, Thevenin ve Norton teoremleri. Reaktif devre elemanları içeren birinci ve ikinci mertebeden devrelerin dc koşullarda analizleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başaran öğrenci
2) Pasif ve aktif devre elemanlarını tanır
3) Bağımlı ve/veya bağımsız dc kaynaklarla beslenen resistif devrelerin analizini yapar
4) Devrenin analizini kolaylaştıracak devre teoremini uygular
5) Birinci ve ikinci mertebe devrelerin dc koşullarında analizini yapar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar; yük ve akım, gerilim, güç ve enerji. Devre değişkenleri arasındaki ilişkiler, Pasif ve aktif devre elemanları Elektrik fiziğini gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
2 Ohm yasası, Kirchhoff yasaları. Seri bağlı dirençler ve gerilim bölücüler, paralel bağlı dirençler ve akım bölücüler. Yıldız-üçgen ve üçgen-yıldız dönüşümleri. Doğru akım ölçüm aletleri. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Nokta potansiyelleri ve göz akımları metodu. Süper nokta ve süper göz kavramları. Star-delta, delta-star transformations. DC measurement devices. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
4 Süperpozisyon teoremi, kaynak dönüşümleri, Thevenin ve Norton teoremleri, maksimum güç transfer teoremi. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 İşlemsel yükselticiler. İdeal işlemsel yükseltici kavramı. Tersleyen ve terslemeyen yükselticiler. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Toplayan ve fark alan yükselticiler. İşlemsel yükselticilerin ardışık bağlantıları ve uygulamaları Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
7 Genel tekrar ve ara sınav Tüm önceki konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
9 Kapasitör ve bobinin dc koşullardaki davranışları. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
10 Kaynaksız RL ve RC devrelerin dc koşullarda analizleri. RL ve RC devrelerin basamak cevapları. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
11 Birinci mertebe operasyonel yükseltici devrelerinin analizi. Anahtarlama fonksiyonları. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
12 Kapasitör gerilimi ve bobin akımının ilk ve son değerlerinin bulunması. Kaynaksız, seri ve paralel RLC devrelerinin dc koşullarda analizleri. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
13 Seri ve paralel RLC devrelerin basamak cevapları. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
14 İkinci mertebeden işlemsel yükseltici devrelerinin DC analizi. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
15 İkinci mertebeden, karmaşık bağlı RLC devrelerin analizi. Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm önceki konuların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Fundamentals of Electric Circuits, Charles K. Alexander, McGraw-Hill