DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Circuit Theory 2 EEE   224 4 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Turgut İKİZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ac devrelerin fazör uzayında çözümünü tanıtmak. Ac devrelerde güç bileşenlerini kavratmak. Lineer ve ideal transformotör kavramlarını tanıtmak. Transfer fonksiyonu ve filtre kavramlarını göstermek. Laplace transform tekniği ile devre analizini kavratmak. Çift terminalli devre kavramını geliştirmek.
Dersin İçeriği
Ac devrelerin fazör uzayında analizleri. Ac devrelerde güç analizi. Karşılıklı indüktans, ideal ve lineer transformotörler. Transfer fonksiyonları ve filtreler. Laplace dönüşümü ile devre analizi. Çift terminalli devreler ve çift terminalli devre parametreleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başaran bir öğrenci:
2) Fazör uzayında ac devrelerin analizini yapar,
3) Devre analizini kolaylaştıracak devre teoremlerini fazör uzayında uygular,
4) Aralarında karşılıklı indüktans bulunan bobinler ve/veya linear ve/veya ideal transformotör içeren devreleri analiz eder,
5) Herhangi bir zaman değişimli kaynakla uyarılmış bir devreyi Laplace dönüşümü ile analiz eder,
6) Bir devreyi çift terminalli alt devrelere ayırıp her bir devreye ilişkin parametreleri belirler,
7) Parametreleri bilinen bir çift terminalli devre içeren elektrik devresini analiz eder.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sinüsoidaller, fazörler, Devre elemanlarının fazör uzayında terminal eşitlikleri, empedans ve atmittans, fazör uzayında temel yasalar, Eşdeğer empedans. Elektrik fiziğinin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
2 Fazör uayında nokta potansiyelleri, göz akımları, süper pozisyon, kaynak dönüşümleri, Thevenin ve Norton teoremleri Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
3 Anlık ve ortalama güç, maksimum ortalama güç transfer teoremi, etkin değer, görünür güç ve güç katsayısı, Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
4 Kompleks güç, ac güçün korunumu, güç katsayısının doğrultulması Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
5 Dengeli üç-faz gerilimler, Yıldız-yıldız bağlı devrelerin analizi, yıldız-üçgen bağlı devrelerin analizi Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
6 Üçgen-üçgen bağlı devrelerin analizi, üçgen-yıldız bağlı devrelerin analizi, Üç fazlı devrelerde güç analizi Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
7 Ara sınav Bütün önceki derslerin gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
8 Karşılıklı indüktans, kuplajlı bobinlerde enerji, linear transformotörler, ideal transformotörler, ideal oto-transformotörler Faraday Yasası´nın gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
9 Transfer fonksiyonları, seri ve paralel rezonans devreleri, pasif filtreler Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
10 Bant genişliği, kalite faktörü, karmaşık bağlı bir devrenin karakteristiğinin belirlenmesi Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
11 Aktif filtreler; birinci mertebe alçak geçiren filtre, birinci mertebe yüksek geçiren filtre, Bant geçiren filtre, bant durduran filtre Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
12 Laplace transformunun tanımı, Laplace transformunun özellikleri, Ters Laplace dönüşümü Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
13 Laplace dönüşüm tekniğinin devre analizine uygulanması, komplek frekans uzayında kararlılık analizi ve devre sentezi Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
14 Empedans parametreleri, admittans parametreleri, hibrid parametreler, transmisyon parametreleri Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
15 Parametreler arasındaki ilişkiler, çift terminalli devrelerin bağlantıları, parametreleri bilinen çift terminalli devreler içeren bir devrenin analizi Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
16-17 Final sınavı Bütün önceki derslerin gözden geçirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Fundamentals of Electric Circuits, Charles K. Alexander, McGraw-Hill