DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Electronic Circuits EEE   226 4 4 5 7

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat AKSOY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tümleşik devreleri oluşturan temel elektronik devrelerin çalışması, karakteristiği ve sınırlamalarını anlamaktır. Basit temel elektronik devreleri analiz etme ve tasarlayabilme bilgi ve becerisinin kazanımıdır.
Dersin İçeriği
Diyotlar, Diyot devrelerinin analizi, doğrultucu devereler, zener diyot devreleri, BJT ve FET lerin DC analizi, küçük sinyal analizi ve frekans yanıtları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi alan bir öğrenci:
2) Elektronik devre elemanların karakteristiğini ve çalışmasını anlar
3) Elektronik devre elemanların modellenmesini öğrenir
4) DC güç kaynağı, yükselteç gibi elektronik devreleri analiz eder ve tasarımını gerçekleştirir
5) PSPICE kullanarak el analiz sonuçlarını doğrular
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
X
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
X
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
X
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
X
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
X
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
X
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
X
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
X
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
X
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
X
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
X
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektroniğe giriş, Elektronik devre elemanları Anlatım
2 Diyot karakteristiği ve modellenmesi, Pspice öğretimiLaboratuver cihazlarının tanıtılması Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
3 Elektronik elemanların modellenmesiPspice öğretimi ve Laboratuver cihazlarının kullanılması Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
4 Diyot devreleri (sınırlandırıcılar, doğrultucular,.. )Lab Uygulama: Diyot karakteristiklerin çıkarılması Ders notlarının ilgili bölümünün okunması, Deney föylerinin hazırlanması Anlatım
5 BJT karakteristigi ve DC AnaliziLab Uygulama: BJT karakteristik Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
6 BJT yükselteç küçük işaret analiziLab Uygulama: BJT karakteristik Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
7 Konu tekrarı Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınav için hazırlık Yazılı Sınav
9 BJT Yükselteç devreleriLab Uygulama: BJT Yükselteç Devresi Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
10 FET karakteristigi ve DC Analizi Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
11 FETyükselteç küçük işaret analiziLab Uygulama: FET karakteristik Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
12 FET Yükselteç DevreleriLab Uygulama: FET Yükselteç Devresi Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
13 Elektronik Devrelerin frekans yanıtıLab Uygulama: Elektronik Devrelerin frekans yanıtı Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
14 Çok katlı yükselteçlerLab Uygulama: Çok katlı yükselteçler Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
15 Konu tekrarı Konu tekrarı Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarı yıl sonu sınavı için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Electronics Lecture Notes - Yrd.Doç.Dr. Murat AKSOYMicroelectronics: Circuit Analysis and Design - Neamen