DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Numerical Methods EEE   228 4 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa GÖK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kompleks analitik problemlerin bilgisayar sistemleri kullanılarak çözümünü gerçekleştirmek amacıyla nümerik metotlarına giriş. Bilgisayar programlama yöntemiyle problem çözme becerielerini gelitşirme.Algoritma geliştirme yöntemlerine giriş sağlama.
Dersin İçeriği
Numerik metodların mühendislik uygulamaları, hassasiyet ve yakınlık, numerik hataların tartışması, matrislerin tersi, lineer eşitlikler ve optimizasyon, sınırlı fark ifadeleri, interpolasyon ve yakınlık, numerik türeve ve integral gibi konular ve bunlarla ilgili algoritmalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Analitik bir probleme uygun nümerik çözüm yöntemini seçebilir.
2) Regresyon ve interpolasyon yöntemlerini kullanılarak istatistiksel analiz yapabilir.
3) Numerik metotları uygulamak amacıyla küçük programlar yazabılır.
4) Does computational performance analysis of the various numerical solutions of the same problem.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
X
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
X
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
X
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
X
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
X
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
X
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
X
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
X
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
X
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
X
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
X
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Analitik ve Nümerik Çözümlerin Karşılaştırılması Basit diferansiyel denklem problemlerinin tekrarı Anlatım
2 Hata Tanımları, Hassasiyet ve Yakınlık Ders notlarını oku Anlatım
3 Eşitliklerin Kökleri Aralık Yöntemler Ders notlarını oku Anlatım
4 Eşitliklerin Kökleri Açık Yöntemler Ders notlarını oku Anlatım
5 Optimizasyon Ders notlarını oku Anlatım
6 Lineer Cebirsel Eşitlikler ve Matrisler Ders notlarını oku Anlatım
7 Ara Sınav Ders Notlarını tekrar et Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notlarını oku Anlatım
9 LU Faktör Ayrımı Ders notlarını oku Anlatım
10 Matrislerin Tersi ve Durumu Ders notlarını oku Anlatım
11 Gaus Seidel Yöntemi Ders notlarını oku Anlatım
12 Eigen Vektörler Ders notlarını oku Anlatım
13 Lineer Regresyon Ders notlarını oku Anlatım
14 Polynom Enterpolasyonu Ders notlarını oku Anlatım
15 Fourier Serileri Ders notlarını oku Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarını tekrar et. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Numerical Methods for Engineers, S. Chapra and R. Canale