DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Logic Circuits EEE   307 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa GÖK
Dersi Verenler
Prof.Dr.MUSTAFA GÖK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MUSTAFA GÖK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel lojik tasarım yapabilecek bigi ve becerinin kazanımıdır.
Dersin İçeriği
Sayı sistemleri, iki, sekiz ve on altı tabanlı sayı sistemleri, sayı sistemi çevirimleri, Boolean Cebiri, Lojik Kapıları, Boolean fonksiyonlarının sadeleştirilmesi, Harita Metodu, Tablolama Yöntemi, Kombinatörel Devreler, İkili Aritmetik Elemanları, Kodlayıcı ve Kod Çözücüleri, Multipleksörler ve Veri Seçiciler, Veri Dağıtıcılar, Karşılaştırma Devreleri, ROM, Programlanabilir Mantık Devreleri, Mandallar ve Flip-Floplar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Lojik devrelerinin giriş ve çıkış değerlerinin analizini yapar
2) Bir lojik tasarım problemini çözer.
3) Lojik devrelerinde olabilecek hataları tesbit ederek giderir.
4) Öğrenci Boolean ifadesi verilen bir devrenin çizimini yapar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İkili sayılarSayı tabanı değiştirmeTümleyenlerİşaretli ikili sayılar Oku Chapter 1.1-1.5 Anlatım
2 İkili kodlarİkili depolama ve kütükler Oku Chapter 1.6-1.9 Anlatım
3 Boolean tanımlarıTemel teoremlerBoolean fonksiyonlar Oku Chapter 2.1-2.4 Anlatım
4 Kanonik ve standart forumlarDiğer Lojik işlemlerSayısal lojik kapıları Oku Chapter 2.5-2.8 Anlatım
5 Boolean fonksiyonlarının sadeleştirilmesiKarnaugh Haritalama yöntemiİki,üç, dört ve beş değişkenli haritalar Oku Chapter 3.1-3.8 Anlatım
6 Toplamların çarpım sadeleştirimeNAND ve NOR ile uygulamalarıDikkate alınmayan durumlar Oku Chapter 3.5-3.8 Anlatım
7 Ara sınav öncesi tekrar Problem çöz Chapter 1,2,3 Anlatım
8 Ara Sınav Oku Chapter 4.1-4.4 Anlatım
9 Elde dalgacı aktaran toplayıcılarElde tahmin eden toplayıcılarKod Çeviriciler Oku Chapter 4.5-4.6 Anlatım
10 Analiz prosedürüÇok seviyeli NAND kapılarıÇok seviyeli NOR kapılarıEXOR fonksiyonları Oku Chapter 4.7-4.9 Anlatım
11 İkil toplama ve çıkartmaDesimal toplayıcıGenlik karşılaştırıcı Oku Chapter 5.1-5.4 Anlatım
12 KodlayıcılarKod ÇözücülerMultpleksırlar Oku Chapter 5.5-5.6 Anlatım
13 Bellek ElemanlarıROM RAMProgramlanabilir mantık dizileriProgramlanabilir dizi devreleriAlan programlanabilir kapı dizileri Oku Chapter 5.5-5.6 Anlatım
14 Ardışık Devre tasarımına girişiFlip-Floplar Oku Chapter 6.1-6.3 Anlatım
15 Devre modelleme yazılımlarıBetimleme teknikleri Modelsim Student Version'u kur Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Egzersiz problem çöz. Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Digital Design, Morris Mano