DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Utilization Of Electric. Energ EEE   317 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç.Dr.AHMET TEKE1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.AHMET TEKE2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrik enerjisinin üretimini, iletimini ve dağıtımındaki temel mühendislik hesaplamalarının genel kavramlarını öğretir.
Dersin İçeriği
Elektrik Enerjisi Üretimi, Elektrik Enerjisi Dağıtımı, Üç fazlı sistemler, Güç hesaplamaları, Transformatörler, iletim hatları ve parametreleri, İletim Hatları Donanımı, Üç fazlı sistemler, Aktif ve Reaktif Enerji, Güç Faktörünün Düzeltilmesi, Gerilim Seviyelerinin Seçimi. Akım ve Gerilim Trafoları, Aşırı Akım ve Termal koruma, Topraklama Yöntemleri, Enerji Santralleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımını tanımlar.
2) Üç faz elektrik devrelerini analiz etmeyi öğretir.
3) Üç faz güç hesaplarını açıklar.
4) Reaktif güç kompenzasyon sistemlerinin hesaplanmasını ve tasarımını açıklar.
5) Elektrik üretim tesislerinin temel enerji hesaplamalarını tanıtır.
6) İletim ve dağıtım sistemlerinin elektriksel hesaplamalarını tanımlar.
7) İletim ve dağıtım sistemlerinde kullanılan koruma elemanlarını tanıtır.
8) Topraklama Metotlarını listeler ve enerji santral çeşitlerini tanıtır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımına giriş Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Aktif ve Reaktif Güç, Kompleks Güç, Güç Hesapları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Üç faz devrelerin analizi, Y-Y, D-D, D-Y, Y-D devreler Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Üç faz devrelerin analizi, Y-Y, D-D, D-Y, Y-D devreler Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Üç faz devrelerde aktif, rektif ve kompleks güç hesapları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Reaktif Güç Kompanzasyonu hesapları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Vize sınavı hazırlık çalışmaları Ders notları, örnekler ve sorular Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ara sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
9 Elektrik Enerjisi Üretimi, üretim kaynakları ve enerji hesapları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 İletim hatları ve iletim hattı parametreleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Kısa, orta ve uzun iletim hatları hesaplamaları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Dağıtım şebekeleri, radyal, ring, ağ şebekeler ve hesaplamaları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 İletim ve dağıtım sistemlerinde koruma, röleler, akım ve gerilim trafoları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Topraklama metotları ve hesapları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Topraklama metotları ve hesapları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar