DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Utilization of Electrical Energy EEE   317 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ahmet TEKE
Dersi Verenler
Doç.Dr.AHMET TEKE1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.AHMET TEKE2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrik enerjisinin üretimini, iletimini ve dağıtımındaki temel mühendislik hesaplamalarının genel kavramlarını öğretir.
Dersin İçeriği
Elektrik Enerjisi Üretimi, Elektrik Enerjisi Dağıtımı, Üç fazlı sistemler, Güç hesaplamaları, Transformatörler, iletim hatları ve parametreleri, Üç fazlı sistemler, Aktif ve Reaktif Enerji, Güç Faktörünün Düzeltilmesi, Gerilim Seviyelerinin Seçimi. Aşırı Akım ve Termal koruma, Topraklama Yöntemleri, Enerji Santralleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımını tanımlar.
2) Üç faz elektrik devrelerini analiz etmeyi öğretir.
3) Üç faz güç hesaplarını açıklar.
4) Reaktif güç kompenzasyon sistemlerinin hesaplanmasını ve tasarımını açıklar.
5) Elektrik üretim tesislerinin temel enerji hesaplamalarını tanıtır.
6) İletim ve dağıtım sistemlerinin elektriksel hesaplamalarını tanımlar.
7) İletim ve dağıtım sistemlerinde kullanılan koruma elemanlarını tanıtır.
8) Topraklama Metotlarını listeler ve enerji santral çeşitlerini tanıtır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
X
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
X
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımına giriş Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Aktif ve Reaktif Güç, Kompleks Güç, Güç Hesapları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Üç faz devrelerin analizi, Y-Y, D-D, D-Y, Y-D devreler Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Üç faz devrelerin analizi, Y-Y, D-D, D-Y, Y-D devreler Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Üç faz devrelerde aktif, rektif ve kompleks güç hesapları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Reaktif Güç Kompanzasyonu hesapları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Vize sınavı hazırlık çalışmaları Ders notları, örnekler ve sorular Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ara sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
9 Elektrik Enerjisi Üretimi, üretim kaynakları ve enerji hesapları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 İletim hatları ve iletim hattı parametreleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Kısa, orta ve uzun iletim hatları hesaplamaları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Dağıtım şebekeleri, radyal, ring, ağ şebekeler ve hesaplamaları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 İletim ve dağıtım sistemlerinde koruma, röleler, akım ve gerilim trafoları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Topraklama metotları ve hesapları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Topraklama metotları ve hesapları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar