DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Electromech. Energy Conv. II EEE   318 6 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet TÜMAY
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET TÜMAY1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.MEHMET UĞRAŞ CUMA1. Öğretim Grup:B
Prof.Dr.MEHMET TÜMAY2. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.MEHMET UĞRAŞ CUMA2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
AC elektrik makinelerinin temelleri ve MMF dalga formlarının tanımlanması. Senkron jeneratörün yapısı ve çalışma prensibini kavratmak. Senkron motorun yapısı ve çalışma prensibini öğretmek. Tek ve üç fazlı asenkron motorun yapısı ve çalışma prensibini kavratmak.
Dersin İçeriği
Dağıtılmış sargılarda MMF dalgaformları, Çok fazlı sargılar ve döner alan, Sargı faktörü, Harmonik gerilimler, Senkron Makineler, Silindirik ve çıkık kutuplu makine çeşitleri, Senkronizasyon, Asenkron makineler, Daire diyagramı, Asenkron makinelerde hız kontrölü, Tek ve üç fazlı asenkron motorlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) AC elektrik makineleri öğrenir
2) MMF dalgaformları öğrenir
3) Çok fazlı sargılar ve döner alan öğrenir
4) Sargı faktörü öğrenir
5) Harmonik gerilimler hakkında bilgi sahibi olur
6) Senkron jeneratörü öğrenir
7) Açık ve kısa devre testi yapabilir
8) Senkron motorlar öğrenir ve hesaplamalarını yapabilir
9) Asenkron makineleri öğrenir
10) Tek fazlı asenkron motorları öğrenir
11) Üç fazlı asenkron motorları öğrenir
12) Asenkron motorlara yol verme yetisine sahip olur
13) Hız kontrol yöntemleri hakkında bilgi edinir
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 AC elektrik makinelerinin temelleri Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
2 Dağıtılmış sargılarda MMF dalgaformları, Çok fazlı sargılar ve döner alan Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
3 Sargı faktörü, Harmonik gerilimler Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
4 Senkron makinenin temelleri Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
5 Senkron jeneratörün yapısı ve çalışma prensibi Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
6 Senkron jeneratörün açık ve kısa devre testi Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
7 Arasınav I Arasınav hazırlığı Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
9 Senkron motorların açık ve kısa devre testi Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
10 Asenkron makinelere giriş Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
11 Asenkron jeneratörün yapısı, temelleri ve çalışma prensibi Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
12 Arasınav II Arasınav hazırlığı Yazılı Sınav
13 Tek fazlı asenkron motorların yapısı, açık ve kısa devre testleri Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
14 Üç fazlı asenkron motorların yapısı, açık ve kısa devre testleri Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
15 Asenkron motorlara yol verme yöntemleri Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Elektrik Makinaları Temelleri, S. J. Chapman, Elektrik makinaları ve sürücüleri, J. Hindmarsh, Elektrikli makine ve elektromekanik, S. Nasar, Elektrik makineleri, J. Nagrath, Elektrikli makine, A. E. Fitzgerald