DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Electromagnetic Waves EEE   323 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Turgut İKİZ
Dersi Verenler
Prof.Dr.TURGUT İKİZ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.TURGUT İKİZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tüm elektrikli veya elektronik sistemlerinin analizi, çalışma frekansına bağlı olarak akım ve gerilim çift veya elektrik alan ve manyetik alan çiftinin enerji yayılmasını düşünüp anlamak. Matematiksel olarak yüksek frekanslı elektromanyetik problemleri analiz yeteneği öğrencilerin yüksek sınıflarında sistemlerin analitik davranışlarını anlamayı sağlayacaktır.
Dersin İçeriği
Maxwell denklemleri, Bünye Denklemleri, Alan Teorisi ve Devre Teorisinin karşılaştırılması , Dalga Denklemi, D'Alembert Çözüm, Zaman-Harmonik Elektromanyetik Dalgalar, dağılımları, Sınır Koşulları, Güç ve Enerji İlişkileri, Faz Hızı ve Grup Hızı, Vektör ve Skaler Potansiyelleri, Düzlem dalgalar, Yansıma ve Kırılma, Polarizasyon,gezici dalgalar ve duran dalgalar, İletim Hatları, Sonlandırılmış Düzgün İletim Hattı, Yönlü Bareller ve Çeyrek Dalga Transformers, Dalga Kılavuzları ve Rezonatörler, Hollow Dikdörtgen Dalga, Boşluk Rezonatörler, Fiber Optik, Temel Anten Parametreleri, Basit Radyatörler, Daimi Radar Denklemi: Friss Formül.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektromanyetik dalga fenomeni anlamak
2) Bir elektromanyetik dalga sorunun araştırılması için Maxwell denklemleri dayalı teorik modellerin önemini anlamak
3) Tek tip düzlemsel dalgaların yansıma ve iletimini çözme ve sonsuz düzlemsel arayüz ve dikdörtgen dalga kılavuzlarında ortalama güç hesaplama yeteneği
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maxwell Denklemlerinin Elde Edilmesi Diferansiyel Denklemler, Kompleks Cebir, Elektromagnetik Alanlar derslerinin gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
2 Farklı Ortamlarda Bünye Denklemleri Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
Proje / Tasarım
3 Alan Teorisive Devre Teorisinin karşılaştırılması Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
4 Dalga Denkleminin Çözümü Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
Proje / Tasarım
5 D'Alembert Çözümü Önceki dersin gözden geçirilmesi Ödev
Proje / Tasarım
6 Zaman-Harmonik Elektromanyetik Dalgalar Önceki dersin gözden geçirilmesi Ödev
Proje / Tasarım
7 Sınır Koşulları, Güç ve Enerji İlişkileri Review of the previous lecture Ödev
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav yok Ödev
Proje / Tasarım
9 Faz Hızı ve Grup Hızı Review of the previous lecture Ödev
Proje / Tasarım
10 Vektör ve Skaler Potansiyeller Review of the previous lecture Ödev
Proje / Tasarım
11 Düzlem Dalgalar, Yansıma ve Transmisyon Review of the previous lecture Ödev
Proje / Tasarım
12 Polarizasyon, gezici dalgalar ve duran dalgalar, İletim Hatları, Sonlandırılmış Düzgün İletim Hattı Review of the previous lecture Ödev
Proje / Tasarım
13 Yönlü Bareller ve Çeyrek Dalga Transformers, Dalga Kılavuzları ve Rezonatörler, Hollow Dikdörtgen Dalga Boşluk Rezonatörler, Fiber Optik Review of the previous lecture Ödev
Proje / Tasarım
14 Temel Anten Parametreleri, Basit Radyatörler, Daimi Radar Denklemi: Friss Formül Review of the previous lecture Ödev
Proje / Tasarım
15 Tekrar Genel Tekrar Ödev
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
yok