DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Digital Electronics EEE   328 6 3 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat AKSOY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMURAT AKSOY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMURAT AKSOY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dijital yapı bloklarını tanımak. RTL, DTL, TTL, ECL, CMOS, TG ve bellek mimarilerini anlamak ve tümleşik yapı tasarımları gerçekleştirmek. Multivibratör yapılarını anlamak ve tasarlamak.
Dersin İçeriği
Dijital IC lerin özellikleri: Fan-in, fan-out, karakteristikleri. BJT sayısal devreler: RTL, DTL, TTL, and ECL. MOSFET sayısal devreler: NMOS evirici, NMOS mantık devreleri, CMOS mantık devreleri, Geçiş kapıları, Zamanlama devreleri, osilatörler, iki durumlu devreler, tek durumlu devreler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi alan bir öğrenci:
2) Sayısal elektronik devrelerin karakteristiğini, çalışmasını ve sınırlandırmalarını anlar
3) RTL, DTL, TTL and ECL karakteristiğini, çalışmasını ve sınırlandırmalarını anlar
4) CMOS ve TG yapılarını, çalışması ve sınırlandırmalarını anlamak
5) Multivibratör devrelerinin çalışmalarını ve sınırlandırmalarını anlamak
6) Sayısal devreleri analiz eder ve tasarımını gerçekleştirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dijital Elektroniğe giriş, Dalğa şekilleri ve karakteristikleri Anlatım
2 Fan-out, Diyot lojik devreleri, RTL ve DTL mimarisi Pspice genel tekrar ve Laboratuvar cihazlarının tanıtılması Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
3 TTL ve STTL devreleriLab. Uygulama: TTL devresi Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
4 ECL devreleriLab Uygulama: ECL devresi Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
5 Anahtarlamalı devrelerde MOSFET transistorLab Uygulama: NMOS kapısı Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
6 NMOS kapısı devreleriLab Uygulama: NMOS kapısı Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
7 TG circuitsLab Uygulama: TG Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınav için hazırlık Yazılı Sınav
9 CMOS kapı devreleri Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
10 CMOS tasarımıLab Uygulama: CMOS NOT kapısı Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
11 NMOS ve CMOS BelleklerLab Uygulama: CMOS kapı Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
12 İki durumlu multivibratörler, Schmit mimarisiLab Uygulama: iki durumlu multivibratörler Ders notlarının ilgili bölümünün okunması, Deney föylerinin hazırlanması Anlatım
13 Astable MultivibratörlerLab Uygulama: Astable multivibratörler Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
14 Tek kararlı multivibratörler Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
15 Genel konu tekrarı Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavı için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Solid State Pulse Circuits- BellMicroelectronics: Circuit Analysis and Design - NeamenElectronics Lecture Notes - Yrd.Doç.Dr. Murat AKSOY