DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Programmable Logic Controllers EEE   419 7 3 4 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ulus ÇEVİK
Dersi Verenler
Prof.Dr.ULUS ÇEVİK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ULUS ÇEVİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Programlanabilir Mantık Denetleyicilerin (PLC) ve bunların mimarilerinin tanıtılması. Kontrol sistemlerinin kavratılması. PLC programlama yeteneğinin kazandırılması.
Dersin İçeriği
PLC lere giriş. PLC mimarisi. Kontrol sistemini oluşturan elemanlar, röleler ve kontrol. PLC ler ve kotrol, Merdiven diyagramları. PLC lerin kontrol devrelerine uygulanması. PLC fonksiyonları (zamanlayıcılar, sayıcılar, kontrol röleleri). Kontrol devrelerinde reset işlemleri. PLC lerin fiziksel parçaları ve operasyonları. PLC programlama araçları. Uygulama için PLC seçimi. İleri programlama teknikleri. PLC sistemlerinde hız ve bunu etkileyen faktörler. Kesmeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci:
2) PLC mimarisini kavrar,
3) PLC programlama yöntemlerini tanır,
4) PLC çevre birimlerini tanır ve kullanır,
5) Algoritma geliştirir, bu algoritmaları PLC programlama yöntemlerini kullanarak yazılıma dönüştürür.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
X
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 PLC lere giriş, PLC mimarisi Yok Anlatım
Tartışma
2 Kontrol sistemini oluşturan elemanlar, röleler ve kontrol Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
3 PLC ler ve kontrol, Merdiven diyagramları Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
4 PLC lerin kontrol devrelerine uygulanması Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
5 PLC fonksiyonları (zamanlayıcılar, sayıcılar, kontrol röleleri) Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
6 Kontrol devrelerinde reset işlemleri Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
7 Genel Tekrar Önceki dersin gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
9 PLC programlama araçları Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
10 Uygulama için PLC seçimi Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
11 İleri programlama teknikleri Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
12 PLC sistemlerinde hız ve bunu etkileyen faktörler Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
13 Kesmeler Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
14 Genel tekrar Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
15 Genel tekrar Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki dersin gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
The PLC Workbook, K. Clements-Jewery, W. Jeffcoat, Prentice Hall.