DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Programmable Logic Controllers EEE   419 7 3 4 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.ULUS ÇEVİK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ULUS ÇEVİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Programlanabilir Mantık Denetleyicilerin (PLC) ve bunların mimarilerinin tanıtılması. Kontrol sistemlerinin kavratılması. PLC programlama yeteneğinin kazandırılması.
Dersin İçeriği
PLC lere giriş. PLC mimarisi. Kontrol sistemini oluşturan elemanlar, röleler ve kontrol. PLC ler ve kotrol, Merdiven diyagramları. PLC lerin kontrol devrelerine uygulanması. PLC fonksiyonları (zamanlayıcılar, sayıcılar, kontrol röleleri). Kontrol devrelerinde reset işlemleri. PLC lerin fiziksel parçaları ve operasyonları. PLC programlama araçları. Uygulama için PLC seçimi. İleri programlama teknikleri. PLC sistemlerinde hız ve bunu etkileyen faktörler. Kesmeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci:
2) PLC mimarisini kavrar,
3) PLC programlama yöntemlerini tanır,
4) PLC çevre birimlerini tanır ve kullanır,
5) Algoritma geliştirir, bu algoritmaları PLC programlama yöntemlerini kullanarak yazılıma dönüştürür.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 PLC lere giriş, PLC mimarisi Yok Anlatım
Tartışma
2 Kontrol sistemini oluşturan elemanlar, röleler ve kontrol Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
3 PLC ler ve kontrol, Merdiven diyagramları Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
4 PLC lerin kontrol devrelerine uygulanması Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
5 PLC fonksiyonları (zamanlayıcılar, sayıcılar, kontrol röleleri) Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
6 Kontrol devrelerinde reset işlemleri Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
7 Ara sınav Önceki dersin gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
8 PLC lerin fiziksel parçaları ve operasyonları Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
9 PLC programlama araçları Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
10 Uygulama için PLC seçimi Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
11 İleri programlama teknikleri Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
12 PLC sistemlerinde hız ve bunu etkileyen faktörler Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
13 Kesmeler Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
14 Genel tekrar Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
15 Genel tekrar Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Önceki dersin gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
The PLC Workbook, K. Clements-Jewery, W. Jeffcoat, Prentice Hall.