DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Process Control EEE   423 7 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.İLYAS EKER1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.İLYAS EKER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Proses değişkenlerinin kontrolüne yönelik olarak kontrol sistemlerin analizleri, modellenmesi, kontrolcü tasarımı ve farklı kapalı devre kontrol yapılarına yönelik bilgilerin bir bütünlük içerisinde verilmesi
Dersin İçeriği
Endüstriyel sistemlerin kontrolüne giriş. Blok diyagrams ve kontrol. Semboller, proses modellemesi. kütle, enerji ve madde balans denklemleri. Yaklaşık proses modelleri. Doğrusallaştırma. Kontrolcüler, eyleyiciler ve kontrol döngüsünde kullanılmaları. Sensörler ve sinyal iletişimi. Zaman ve frekans aralığında Açık ve kapalı devre PID kontrolcü tasarımı. Reaksiyon-eğri metodu (Ziegler-Nichols). Sürekli osilasyon metodu, çeyrek büyüklük metodu, Cohen-Coon reaksiyon metodu. Debi statik ve dinamik özellikleri. Basınç ve seviye kontrol döngüleri. Gelişmiş kontrol metotları: ardışık, ileri beslem, kesme, dupleks, seçici ve ortalama kontrol metotları. Isı ve kütle transferleri. Analok ve dijital çalışma. Ölçüm aralığı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Proses kontrol sistemlerinin sınıflandırılması açıklar
2) Kontrol akış diyagramlarını tanımlar
3) Proses değişkenlerinin fiziksel karakteristiklerini tanımlayarak matematiksek modellerini açıklar
4) PID tipi açık ve kapalı devre kontrolcü tasarımını üretir
5) Üretim hattında farklı kontrol yapılarının kurulmasını açıklar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve içerik Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Açık ve kapalı devre proses kontrol şekilleri, özellikleri, analizleri Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı Uygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Fiziksel proses kontrol sistemlerinin blok diyagramlarının çizilmesi Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı Uygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Proses sistemlerinin matematiksel modellenmesi Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı Uygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Kütle denge modeli Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı Uygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Enerji denge modeli Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı Uygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Bileşen denge modeli Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı Uygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Arasınav Yazılı Sınav
9 Sıcaklık, basınç, seviye, debi ve bileşen kontrol döngüleri için kontrolör tasarımı Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı Uygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Açık devre PID kontrolör tasarımı Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı Uygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Kapalı devre PID kontrolör tasarımı Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı Uygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Gerçek sistemde PID set değerlerinin ayarlanması Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı Uygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Geribeslemeye ilave performans artırıcı kontrol yapıları Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı Uygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Grup ve küme kontrol şekilleri, değerlendirilmesi, analizleri Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı Uygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Ortalama control, seçiciler Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı Uygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
4. Ders notları