DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Process Control EEE   423 7 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İlyas EKER
Dersi Verenler
Prof.Dr.İLYAS EKER1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.İLYAS EKER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Proses değişkenlerinin kontrolüne yönelik olarak kontrol sistemlerin analizleri, modellenmesi, kontrolcü tasarımı ve farklı kapalı devre kontrol yapılarına yönelik bilgilerin bir bütünlük içerisinde verilmesi
Dersin İçeriği
Endüstriyel sistemlerin kontrolüne giriş. Blok diyagrams ve kontrol. Semboller, proses modellemesi. kütle, enerji ve madde balans denklemleri. Yaklaşık proses modelleri. Doğrusallaştırma. Kontrolcüler, eyleyiciler ve kontrol döngüsünde kullanılmaları. Sensörler ve sinyal iletişimi. Zaman ve frekans aralığında Açık ve kapalı devre PID kontrolcü tasarımı. Reaksiyon-eğri metodu (Ziegler-Nichols). Sürekli osilasyon metodu, çeyrek büyüklük metodu, Cohen-Coon reaksiyon metodu. Debi statik ve dinamik özellikleri. Basınç ve seviye kontrol döngüleri. Gelişmiş kontrol metotları: ardışık, ileri beslem, kesme, dupleks, seçici ve ortalama kontrol metotları. Isı ve kütle transferleri. Analok ve dijital çalışma. Ölçüm aralığı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Proses kontrol sistemlerinin sınıflandırılması açıklar
2) Kontrol akış diyagramlarını tanımlar
3) Proses değişkenlerinin fiziksel karakteristiklerini tanımlayarak matematiksek modellerini açıklar
4) PID tipi açık ve kapalı devre kontrolcü tasarımını üretir
5) Üretim hattında farklı kontrol yapılarının kurulmasını açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve içerik, kaynak kitabın tanıtılması (Seborg, D.E, Edgar T.F., Mellichamp, D.A., Process Dynamic and Control, Wiley) Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Açık ve kapalı devre proses kontrol şekilleri, özellikleri, analizleri Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarıUygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Fiziksel proses kontrol sistemlerinin blok diyagramlarının çizilmesi Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarıUygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Proses sistemlerinin matematiksel modellenmesi Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarıUygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Kütle denge modeli Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarıUygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Enerji denge modeli Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarıUygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Bileşen denge modeli Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarıUygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Klasik yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Sıcaklık, basınç, seviye, debi ve bileşen kontrol döngüleri için kontrolör tasarımı Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarıUygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Açık devre PID kontrolör tasarımı Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarıUygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Kapalı devre PID kontrolör tasarımı Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarıUygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Gerçek sistemde PID set değerlerinin ayarlanması Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarıUygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Geribeslemeye ilave performans artırıcı kontrol yapıları Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarıUygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Grup ve küme kontrol şekilleri, değerlendirilmesi, analizleri Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarıUygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Ortalama control, seçiciler Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarıUygulama çalışması ön bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Klasik yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
4. Ders notları