DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Power Electronics II EEE   424 8 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Harmonikleri tanıma ve harmonikleri analiz edebilme, Frekans dönüştürcüleri ve uygulamaları hakkında bilgi edinme, PSCAD/EMTDC Simülasyon Programıyla Güç Elektroniği Sisteminin detaylı simülasyonunu gerçekleştirilebilme.
Dersin İçeriği
Harmonikler, Frekans Dönüştürücüleri: Cycloconverter ve Gerilim Kaynaklı Evirgeçler, Gerilim Kontrol Yöntemleri, DC - DC konvertörler, Güç Elektroniği Uygulamaları, PSCAD/EMTDC simülasyon progamıyla modelleme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Harmonikleri tanır ve harmonikleri analiz eder
2) Harmonik Filtre tasarlar
3) Cycloconverterlerin devre yapılarını ve çalışma prensiplerini açıklar
4) Gerilim kaynaklı evirgeçlerin devre yapılarını ve çalışma prensiplerini açıklar
5) Gerilim kontrol yöntemlerini açıklar
6) DC - DC konvertörlerin devre yapılarını ve çalışma prensiplerini açıklar
7) Motor Sürücüleri, Kesintisiz Güç kaynakları, Güç Kalitesi gibi Güç Elektroniği Uygulamalarını tanır
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Harmonikler - Harmoniklerin Analizi, Yük ve Kaynak Açısından Harmoniklerin Analizi Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
2 Harmonikler - Harmonik Filtereler, Harmonik Filtrelerin Analizi ve Dizaynı Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
3 Frekans Dönüştürücüler - Cycloconverterler Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
4 Frekans Dönüştürücüler - Tek Faz Evirgeçler Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
5 Frekans Dönüştürücüler - Tek Fazlı Evirgeçlerin Gerilim Kontrol Yöntemleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
6 Frekans Dönüştürücüler - Tek Fazlı Evirgeçlerin Gerilim Kontrol Yöntemleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
7 Arasınav Arasınav hazırlığı Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
9 Frekans Dönüştürücüler - PSCAD/EMTDC Simülasyon Programıyla Frekans Dönüştürücü Devrelerinin Simülasyonları PSCAD örnekleri Anlatım
10 DC - DC Konvertörler - Buck DC- DC Konvertör, Boost DC- DC Konvertörler Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
11 DC - DC Konvertörler - Buck-Boost DC- DC Konvertör, Cuk DC- DC Konvertörler Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
12 DC - DC Konvertörler - PSCAD/EMTDC Simülasyon Programıyla DC -DC Konvertör Devrelerinin Simülasyonları PSCAD örnekleri Anlatım
13 Güç Elektroniği Uygulamaları - DC ve AC Motor Sürücüleri, Kesintisiz Güç Kaynakları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
14 Güç Elektroniği Uygulamaları - Anahtarlamalı Güç Kaynakları, Güç Kalitesi Cihazları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
15 Güç Elektroniği Uygulamaları - Anahtarlamalı Güç Kaynakları, Güç Kalitesi Cihazları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınav hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
M. H. Rashid," Power Electronics Handbook"