DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Power Electronics II EEE   424 8 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Tahsin KÖROĞLU
Dersi Verenler
Doç.Dr.MEHMET UĞRAŞ CUMA1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.MEHMET UĞRAŞ CUMA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Harmonikleri tanıma ve harmonikleri analiz edebilme, Frekans dönüştürcüleri ve uygulamaları hakkında bilgi edinme, PSCAD/EMTDC Simülasyon Programıyla Güç Elektroniği Sisteminin detaylı simülasyonunu gerçekleştirilebilme.
Dersin İçeriği
Harmonikler, Frekans Dönüştürücüleri: Cycloconverter ve Gerilim Kaynaklı Evirgeçler, Gerilim Kontrol Yöntemleri, DC - DC konvertörler, Güç Elektroniği Uygulamaları, PSCAD/EMTDC simülasyon progamıyla modelleme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Harmonikleri tanır ve harmonikleri analiz eder
2) Harmonik Filtre tasarlar
3) Cycloconverterlerin devre yapılarını ve çalışma prensiplerini açıklar
4) Gerilim kaynaklı evirgeçlerin devre yapılarını ve çalışma prensiplerini açıklar
5) Gerilim kontrol yöntemlerini açıklar
6) DC - DC konvertörlerin devre yapılarını ve çalışma prensiplerini açıklar
7) Motor Sürücüleri, Kesintisiz Güç kaynakları, Güç Kalitesi gibi Güç Elektroniği Uygulamalarını tanır
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Harmonikler - Harmoniklerin Analizi, Yük ve Kaynak Açısından Harmoniklerin Analizi Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
2 Harmonikler - Harmonik Filtereler, Harmonik Filtrelerin Analizi ve Dizaynı Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
3 Frekans Dönüştürücüler - Cycloconverterler Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
4 Frekans Dönüştürücüler - Tek Faz Evirgeçler Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
5 Frekans Dönüştürücüler - Tek Fazlı Evirgeçlerin Gerilim Kontrol Yöntemleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
6 Frekans Dönüştürücüler - Tek Fazlı Evirgeçlerin Gerilim Kontrol Yöntemleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
7 Arasınav Arasınav hazırlığı Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
9 Frekans Dönüştürücüler - PSCAD/EMTDC Simülasyon Programıyla Frekans Dönüştürücü Devrelerinin Simülasyonları PSCAD örnekleri Anlatım
10 DC - DC Konvertörler - Buck DC- DC Konvertör, Boost DC- DC Konvertörler Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
11 DC - DC Konvertörler - Buck-Boost DC- DC Konvertör, Cuk DC- DC Konvertörler Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
12 DC - DC Konvertörler - PSCAD/EMTDC Simülasyon Programıyla DC -DC Konvertör Devrelerinin Simülasyonları PSCAD örnekleri Anlatım
13 Güç Elektroniği Uygulamaları - DC ve AC Motor Sürücüleri, Kesintisiz Güç Kaynakları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
14 Güç Elektroniği Uygulamaları - Anahtarlamalı Güç Kaynakları, Güç Kalitesi Cihazları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
15 Güç Elektroniği Uygulamaları - Anahtarlamalı Güç Kaynakları, Güç Kalitesi Cihazları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınav hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
M. H. Rashid," Power Electronics Handbook"