DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Power Electronics 1 EEE   433 7 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Uğraş CUMA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere güç elektroniği yarı iletken elemanlarını ve karakteristiklerini tanıtmak, güç elektroniği uygulamalarını kavratmak ve temel güç elektroniği sistemlerinin PSCAD/EMTDC simulasyon programında modellenmesini göstermektir.
Dersin İçeriği
Güç elektroniği sistemleri ve uygulamaları. Güç elektroniği yarıiletken elemanları ve karakteristikleri. Güç elektroniği yarıiletken elemanlarının koruma yöntemleri. Güç elektroniği yarıiletken elemanlarının soğutma sistemlerinin analizi ve dizaynı. Doğrultucu devreleri. PSCAD/EMTDC simülasyon progamıyla modelleme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Güç elektroniği yarıiletken elemanlarını ve karakteristiklerini tanır
2) Güç elektroniği yarıiletken elemanlarının koruma devrelerini (snubber) tasarlar
3) Güç elektroniği elemanlarının termal modellemesini gerçekleştirir
4) Güç elektroniği elemanlarının soğutma sistemlerinin tasarımını ve analizini yapar
5) Tek faz ve üç faz doğrultucu devrelerini tasarlama ve analizlerini yapar
6) PSCAD/EMTDC simülasyon programıyla temel doğrultucu devrelerinin simülasyonunu gerçekleştirir
7) Güç elektroniği sistemleri ve uygulama alanlarını tanır
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Güç Elektroniğine Giriş - Güç elektroniği sistemleri: Amaçları ve Uygulamaları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
2 Güç Elektroniği Yarıiletken Elemanları ve Karakteristikleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
3 Tristörler - Karakteristileri, Açma ve Kapama Yöntemleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
4 Tristörler - Komutasyon Yöntemleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
5 Güç Elektroniği Yarıiletken Elemanlarının Koruması - di/dt, dv/dt Koruması Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
6 Güç Elektroniği Yarıiletken Elemanlarının Koruması - Snubber Devreleri ve Dizaynı Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
7 Güç Elektroniği Yarıiletkenlerinin Soğutma Sistemlerinin Analizi ve Dizaynı - Güç Elektroniği Elemanlarındaki Güç Kayıpları, Güç elektroniğ Elemanlarının Durgun ve Anlık Durumlardaki Termal Modellenmesi Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
8 Ara Sınav Arasınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Güç Elektroniği Yarıiletkenlerinin Soğutma Sistemlerinin Analizi ve Dizaynı - Güç Elektroniği Elemanlarının Soğutma Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
10 PSCAD/EMTDC Simülasyon Programına Giriş PSCAD Manual Anlatım
11 Doğrultcu Devreleri - Tek Fazlı Yarım Dalga Doğrultucu Devreleri, Çalışma Prensipleri, Akım ve Gerilim Dalga Formları ve Dizayn Faktörleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
12 Doğrultucu Devreleri - Tek Fazlı Köprü ve Üç Fazlı Yarım Dalga Doğrultucu Devreleri, Çalışma Prensipleri, Akım ve Gerilim Dalga Formları ve Dizayn Faktörleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
13 Doğrultucu Devreleri - Üç Fazlı Köprü ve 12 Pals Doğrultucu Devreleri, Çalışma Prensipleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
14 Doğrultucu Devreleri - Akım ve Gerilim Dalga Formları ve Dizayn Faktörleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
15 Doğrultucu Devreleri - PSCAD/EMTDC Simülasyon Programıyla Doğrultucu Devrelerinin Simülasyonu PSCAD örnekleri Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınav hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
M. H. Rashid," Power Electronics Handbook,"