DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Power Electronics 1 EEE   433 7 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere güç elektroniği yarı iletken elemanlarını ve karakteristiklerini tanıtmak, güç elektroniği uygulamalarını kavratmak ve temel güç elektroniği sistemlerinin PSCAD/EMTDC simulasyon programında modellenmesini göstermektir.
Dersin İçeriği
Güç elektroniği sistemleri ve uygulamaları. Güç elektroniği yarıiletken elemanları ve karakteristikleri. Güç elektroniği yarıiletken elemanlarının koruma yöntemleri. Güç elektroniği yarıiletken elemanlarının soğutma sistemlerinin analizi ve dizaynı. Doğrultucu devreleri. PSCAD/EMTDC simülasyon progamıyla modelleme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Güç elektroniği yarıiletken elemanlarını ve karakteristiklerini tanır
2) Güç elektroniği yarıiletken elemanlarının koruma devrelerini (snubber) tasarlar
3) Güç elektroniği elemanlarının termal modellemesini gerçekleştirir
4) Güç elektroniği elemanlarının soğutma sistemlerinin tasarımını ve analizini yapar
5) Tek faz ve üç faz doğrultucu devrelerini tasarlama ve analizlerini yapar
6) PSCAD/EMTDC simülasyon programıyla temel doğrultucu devrelerinin simülasyonunu gerçekleştirir
7) Güç elektroniği sistemleri ve uygulama alanlarını tanır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Güç Elektroniğine Giriş - Güç elektroniği sistemleri: Amaçları ve Uygulamaları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
2 Güç Elektroniği Yarıiletken Elemanları ve Karakteristikleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
3 Tristörler - Karakteristileri, Açma ve Kapama Yöntemleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
4 Tristörler - Komutasyon Yöntemleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
5 Güç Elektroniği Yarıiletken Elemanlarının Koruması - di/dt, dv/dt Koruması Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
6 Güç Elektroniği Yarıiletken Elemanlarının Koruması - Snubber Devreleri ve Dizaynı Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
7 Güç Elektroniği Yarıiletkenlerinin Soğutma Sistemlerinin Analizi ve Dizaynı - Güç Elektroniği Elemanlarındaki Güç Kayıpları, Güç elektroniğ Elemanlarının Durgun ve Anlık Durumlardaki Termal Modellenmesi Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
8 Arasınav Arasınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Güç Elektroniği Yarıiletkenlerinin Soğutma Sistemlerinin Analizi ve Dizaynı - Güç Elektroniği Elemanlarının Soğutma Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
10 PSCAD/EMTDC Simülasyon Programına Giriş PSCAD Manual Anlatım
11 Doğrultcu Devreleri - Tek Fazlı Yarım Dalga Doğrultucu Devreleri, Çalışma Prensipleri, Akım ve Gerilim Dalga Formları ve Dizayn Faktörleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
12 Doğrultucu Devreleri - Tek Fazlı Köprü ve Üç Fazlı Yarım Dalga Doğrultucu Devreleri, Çalışma Prensipleri, Akım ve Gerilim Dalga Formları ve Dizayn Faktörleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
13 Doğrultucu Devreleri - Üç Fazlı Köprü ve 12 Pals Doğrultucu Devreleri, Çalışma Prensipleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
14 Doğrultucu Devreleri - Akım ve Gerilim Dalga Formları ve Dizayn Faktörleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
15 Doğrultucu Devreleri - PSCAD/EMTDC Simülasyon Programıyla Doğrultucu Devrelerinin Simülasyonu PSCAD örnekleri Anlatım
16-17 Final Final sınav hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
M. H. Rashid," Power Electronics Handbook,"