DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Database Programming for Internet Applications II EEE   474 8 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Turgay İBRİKÇİ
Dersi Verenler
Doç.Dr.TURGAY İBRİKÇİ1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.TURGAY İBRİKÇİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ilişkisel veritabanı kullanılarak oluşturulan dinamik web sayfası içeriği oluşturmak için temel ilkelerini sunar. Bu ders, C Sharp gibi Microsoft Visual Studio.NET ve modern nesne yönelimli programlama dilleri üzerine inşaa edilmiştir. ADO.NET veritabanı bağlantısı, ASP.NET aktif sayfa teknolojisi, XML, SOAP ve Web Hizmetleri gibi temel teknolojileri incelenmektedir.
Dersin İçeriği
Bu ders veritabanı tasarımını ve Internet uygulamaları için veritabanı yönetim sistemlerinin kullanımı kapsar. Bu ilişkisel modelin geniş kapsama alanı, ilişkisel cebir ve SQL programlama dilini içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Veri tabanın ne olduğunun anlaşılması ve veritabanı oluşturulabilmesini sağlayacaktır.
2) SQL ile veritabanı oluşturur, kayıt ekler, siler, günceller ve düzenler.
3) Veritabanı ile etkileşimli çalışabilen görsel öğelere sahip bir Internet sayfası hazırlar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, XHTML nedir, Bilgi saklama için bir Yordam Oluşturma ve Çalıştırma. Konu ile ilgili bölümün okunması
2 CSharp Koddan Basit Saklama Yordamı Çalıştırma Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Veri gereksinimleri ve kavramsal model Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Veritabanı üzerinde SQL sorguları Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Veritabanı için CSharp başlık dosyalarının tanıtılması Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Basit Sınıflar ve veritabanı için gerekli sınıflarının üzerinde çalışmalar Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 SQL dilinin temelleri ve söz dizimi Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Bütün önceki konuları kapsar Yazılı Sınav
9 SQL Select ve Distinct ifadeleri Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 SQL Insert, Update ve Delete ifadeleri Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 SQL Create ifadesi Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 SQL fonksiyonları Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 SQL Primary Key ve Foreign Key ifadeleri Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 SQL ifadeleri kullanarak tablolar üzerinde çapraz sorgu oluşturma Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 XHTML, CSS ve SQL kullanarak ileri seviye bir Internet sayfası tasarlama Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bütün ders konularını kapsar. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
www.w3schools.com Internet sitesi, Dreamviewer ve SQL Server 2008 programı