DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Database Programming for Internet Applications II EEE   474 8 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ilişkisel veritabanı kullanılarak oluşturulan dinamik web sayfası içeriği oluşturmak için temel ilkelerini sunar. Bu ders, C Sharp gibi Microsoft Visual Studio.NET ve modern nesne yönelimli programlama dilleri üzerine inşaa edilmiştir. ADO.NET veritabanı bağlantısı, ASP.NET aktif sayfa teknolojisi, XML, SOAP ve Web Hizmetleri gibi temel teknolojileri incelenmektedir.
Dersin İçeriği
Bu ders veritabanı tasarımını ve Internet uygulamaları için veritabanı yönetim sistemlerinin kullanımı kapsar. Bu ilişkisel modelin geniş kapsama alanı, ilişkisel cebir ve SQL programlama dilini içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Veri tabanın ne olduğunun anlaşılması ve veritabanı oluşturulabilmesini sağlayacaktır.
2) SQL ile veritabanı oluşturur, kayıt ekler, siler, günceller ve düzenler.
3) Veritabanı ile etkileşimli çalışabilen görsel öğelere sahip bir Internet sayfası hazırlar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, XHTML nedir, Bilgi saklama için bir Yordam Oluşturma ve Çalıştırma. Konu ile ilgili bölümün okunması
2 CSharp Koddan Basit Saklama Yordamı Çalıştırma Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Veri gereksinimleri ve kavramsal model Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Veritabanı üzerinde SQL sorguları Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Veritabanı için CSharp başlık dosyalarının tanıtılması Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Basit Sınıflar ve veritabanı için gerekli sınıflarının üzerinde çalışmalar Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 SQL dilinin temelleri ve söz dizimi Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınavı Bütün önceki konuları kapsar Yazılı Sınav
9 SQL Select ve Distinct ifadeleri Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 SQL Insert, Update ve Delete ifadeleri Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 SQL Create ifadesi Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 SQL fonksiyonları Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 SQL Primary Key ve Foreign Key ifadeleri Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 SQL ifadeleri kullanarak tablolar üzerinde çapraz sorgu oluşturma Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 XHTML, CSS ve SQL kullanarak ileri seviye bir Internet sayfası tasarlama Konu ile ilgili bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 FİNAL Sınavı Bütün ders konularını kapsar. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
www.w3schools.com Internet sitesi, Dreamviewer ve SQL Server 2008 programı