DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analog Communication Systems EEE   483 7 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sami ARICA
Dersi Verenler
Doç.Dr.SAMİ ARICA1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.SAMİ ARICA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Analog modülasyon ve de-modülasyon yöntemlerini öğretmek. İletişim kanalından kaynaklanan bozulma ve gürültü binme problemlerini anlamak ve çözüm bulmak.
Dersin İçeriği
Hilbert dönüşümü. Ön-zarf. Kopmleks zarf. Band geçiren sistemler ve frekans bandında sınırla işaretler. Frekans kaydırma. Genlik modülasyonu. Frekans modülasyonu. Steryo FM. Faz kilitlemeli çevrim. Frekans bölüşümlü çoğullama. Süperheterodin alıcı. AM ve FM modülasyonlu sistemlerde gürültü. AM ve FM modülasyonlu sistemlerin performanslarının kıyaslanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Analog haberleşme sistemlerinin temel kavramlarını açıklar.
2) AM ve FM modülatör ve demodülatörü analiz eder ve tasarlar.
3) Çeşitli haberleşme sistemlerinin güçlü ve zayıf yanlarının karşılaştırılmasını yapabilme farklılıklarını belirleme yeteneği geliştirir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel bilgiler ve genel bakış. Matlab ve Spice programa dillerine genel bir bakış. Ders kitabı okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 İşaret ve sistemlerin sunumu. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 İşaret ve sistemlerin sunumu (devam).Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Rastsal süreçler.Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Genlik modülasyonu.Matlab ve spice uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Taşıyıcısı bastırılmış çift yan band modülasyonu.Matlab ve spice uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Tek yan band modülasyonu.Matlab ve spice uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders kitabı okuma/Problem çözme. Yazılı Sınav
9 Frekans bölütlemeli çoğullama.Frekans ve faz nodülasyonları.Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Faz kilitlemeli çevrim. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 FM sistemlerinde linear olmayan sonuçlar.Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 DSP-SC alıcılarında gürültü.Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 SSP-SC alıcılarında gürültü.Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 AM alıcılarında gürültü.Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 FM alıcılarında gürültü. FM sistemlerinde Ön vurgu ve ön vurguyu geri alma.Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı okuma/Problem çözme. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Electronic Communication Techniques. Paul H. Young. 2004. Prentice Hall.