DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analog Communication Systems EEE   483 7 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç.Dr.SAMİ ARICA1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.SAMİ ARICA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Analog modülasyon ve de-modülasyon yöntemlerini öğretmek. İletişim kanalından kaynaklanan bozulma ve gürültü binme problemlerini anlamak ve çözüm bulmak.
Dersin İçeriği
Hilbert dönüşümü. Ön-zarf. Kopmleks zarf. Band geçiren sistemler ve frekans bandında sınırla işaretler. Frekans kaydırma. Genlik modülasyonu. Frekans modülasyonu. Steryo FM. Faz kilitlemeli çevrim. Frekans bölüşümlü çoğullama. Süperheterodin alıcı. AM ve FM modülasyonlu sistemlerde gürültü. AM ve FM modülasyonlu sistemlerin performanslarının kıyaslanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Analog haberleşme sistemlerinin temel kavramlarını açıklar.
2) AM ve FM modülatör ve demodülatörü analiz eder ve tasarlar.
3) Çeşitli haberleşme sistemlerinin güçlü ve zayıf yanlarının karşılaştırılmasını yapabilme farklılıklarını belirleme yeteneği geliştirir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel bilgiler ve genel bakış. Matlab ve Spice programa dillerine genel bir bakış. Ders kitabı okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 İşaret ve sistemlerin sunumu. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 İşaret ve sistemlerin sunumu (devam). Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Rastsal süreçler. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Genlik modülasyonu. Matlab ve spice uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Taşıyıcısı bastırılmış çift yan band modülasyonu. Matlab ve spice uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Tek yan band modülasyonu. Matlab ve spice uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Yarıyıl sınavı. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Yazılı Sınav
9 Frekans bölütlemeli çoğullama.Frekans ve faz nodülasyonları. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Faz kilitlemeli çevrim. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 FM sistemlerinde linear olmayan sonuçlar. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 DSP-SC alıcılarında gürültü. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 SSP-SC alıcılarında gürültü. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 AM alıcılarında gürültü. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 FM alıcılarında gürültü. FM sistemlerinde Ön vurgu ve ön vurguyu geri alma. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl sonu sınavı. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Electronic Communication Techniques. Paul H. Young. 2004. Prentice Hall.