DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Embedded Systems EEE   490 8 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa GÖK
Dersi Verenler
Prof.Dr.MUSTAFA GÖK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MUSTAFA GÖK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gömülü sistem tasarımı yapabilmesi için gerekli yazılım ve donanım tasarım becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriği
Gömülü sistem uygulamaları, mikrokontrolcülerin CPU mimarisi, Embedded C Programming, Assembly, GPIO, saat ve zamanlayıcılar, Interrupts, Low Power applications, PWM, driving larger loads, Serial Communication: UART, SPI, I2C,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikrokontrolcü programı geliştirir.
2) Öğrenci bir gömülü sistemi tasarımı yapar.
3) Öğrenci bir gömülü sistemi analiz ederek fonksiyonel doğrulamasını yapar.
4) Öğrenci güncel emülasyon yazılım ve donanımını kullanarak gömülü sistemlerde bulunan sorunları tesbit eder ve çözer.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gömülü sistem uygulamalarına giriş Ders notlarını oku. Anlatım
Gösteri
2 Yazılım ve Donanım Araçlarının Kurulum Ders notlarını oku. Anlatım
Gösteri
3 Mikrokontrolcü ve CPU Mimarisi Ders notlarını oku. Anlatım
Gösteri
4 Gömülü Sistemler için C Programlama Ders notlarını oku. Anlatım
Gösteri
5 Gömülü Sistemler için Assembly Programlama Ders notlarını oku. Anlatım
Gösteri
6 Genel Amaçlı Giriş Çıkış Ders notlarını oku. Anlatım
Gösteri
7 Kesmeler ve Güç Modları Ders notlarını oku. Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav Ders notlarını oku. Anlatım
Gösteri
9 Sayısal Giriş ve Çıkış Ders notlarını oku. Anlatım
Gösteri
10 Saat Sistemi ve Zamanlayıcılar Ders notlarını oku. Anlatım
Gösteri
11 Analog Veri Giriş ve Çıkışı Ders notlarını oku. Anlatım
Gösteri
12 Seri İletişim: UART Ders notlarını oku. Anlatım
Gösteri
13 Seri İletişim: SPI, I2C Ders notlarını oku. Anlatım
Gösteri
14 Proje Çalışması Proje Dökümanlarının harızla. Gösteri
15 Proje Çalışması Proje Dökümanlarının harızla. Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje Sunumu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Embedded Systems Design Using the TI MSP430 Series, Chris Nagy