DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Digital Communication Systems EEE   492 8 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste analog-sayısal dönüştürücü, sayısal modülasyon metotları, zaman paylaşımlı bölüşüm, bilgi kavramı ve bilgi ölçütü, sayısal haberleşme kanalının sınırları; kanal gürültüsü, girişim, vs. anlatılmaktadır.
Dersin İçeriği
Analog darbe modülasyonu: darbe genlik modülasyonu, düz-tepe genlik modülasyonu, darbe yer modülasyonu, darbe genişlik modülasyonu. Analog-sayısal dönüştürücü: örnekleme, Nyquist sınırı (hızı), nicemleme, kodlama. Temel bant sayısal iletişim: darbe kod modülasyonu, delta modülasyonu, farksal darbe kod modülasyonu. Zaman bölüşümlü paylaşım. M-ary kodlama, sembol hızı, bit hızı, semboller arası girişim. Nyquist hızı, Nyquist kanalı. Eşleştirilmiş süzgeç. İlintili kodlama. Bant geçiren sayısal iletişim: genlik kaydırmalı anahtarlama, frekans ve faz kaydırmalı anahtarlama. Temel işaretlerle, işaret açılımı, işaret vektörleri. Gürütülü ortamda işaretin alınması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayısal haberleşme sistemlerinin temel kavramlarını açıklar.
2) Bir sinyalin en küçük örnekleme hızını hesaplar.
3) Semboller arası girişimi (ISI) açıklar ve değerlendirir.
4) Farklı sayısal modülasyon yöntemleri açıklar, değerlendirir ve karşılaştırır.
5) En uygun algılamanın temellerini açıklayabilir.
6) Sayısal haberleşme sistemlerinin başarımını değerlendirebilir (bit hata hızına karşılık işaret gürültü oranı).


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örnekleme işlemi. Darbe genlik modülasyonu. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Darbe yer modülasyonu. Zaman bölüşümlü paylaşım. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Nicemleme işlemi. Darbe kod modülasyonu. Matlab ve spice uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 PCM sistemlerinde gürültünün dikkate alınması. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Delta modülasyonu. Farksal darbe modülasyonu. Matlab ve spice uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Eşleştirilmiş süzgeç. Gürültüden kaynaklı hata oranı. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Semboller arası girişim. Bozulmasız temel bant ikili iletişim için Nyquist kriteri. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Yarıyıl sınavı. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Yazılı Sınav
9 İlintili düzeyde kodlama. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Temel bant "M-ary PAM" iletişimi. Kademeli gecikme hattı ile eşitleme. Göz deseni. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Geçirme bandı iletişim modeli. İşaretlerin geometrik temsili. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Gürültülü bir girişe eşletirici/bağdaştırıcı kümesinin cevabı. Gürültülü işaretlerin uyumlu bir şekilde algılanması. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Hata olasılığı. İlinti alıcısı. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Uyumlu ikili PSK. Uyumlu ikili FSK. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Uyumlu dörtebir-fazlı kaydırmalı anahtarlama. Uyumlu en küçük kaydırmalı anahtarlama. Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl sonu sınavı. Ders kitabı okuma/Problem çözme. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Electronic Communication Techniques. Paul H. Young. 2004. Prentice Hall.