DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Digital Communication Systems EEE   492 8 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sami ARICA
Dersi Verenler
Doç.Dr.SAMİ ARICA1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.SAMİ ARICA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste analog-sayısal dönüştürücü, sayısal modülasyon metotları, zaman paylaşımlı bölüşüm, bilgi kavramı ve bilgi ölçütü, sayısal haberleşme kanalının sınırları; kanal gürültüsü, girişim, vs. anlatılmaktadır.
Dersin İçeriği
Analog darbe modülasyonu: darbe genlik modülasyonu, düz-tepe genlik modülasyonu, darbe yer modülasyonu, darbe genişlik modülasyonu. Analog-sayısal dönüştürücü: örnekleme, Nyquist sınırı (hızı), nicemleme, kodlama. Temel bant sayısal iletişim: darbe kod modülasyonu, delta modülasyonu, farksal darbe kod modülasyonu. Zaman bölüşümlü paylaşım. M-ary kodlama, sembol hızı, bit hızı, semboller arası girişim. Nyquist hızı, Nyquist kanalı. Eşleştirilmiş süzgeç. İlintili kodlama. Bant geçiren sayısal iletişim: genlik kaydırmalı anahtarlama, frekans ve faz kaydırmalı anahtarlama. Temel işaretlerle, işaret açılımı, işaret vektörleri. Gürütülü ortamda işaretin alınması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayısal haberleşme sistemlerinin temel kavramlarını açıklar.
2) Bir sinyalin en küçük örnekleme hızını hesaplar.
3) Semboller arası girişimi (ISI) açıklar ve değerlendirir.
4) Farklı sayısal modülasyon yöntemleri açıklar, değerlendirir ve karşılaştırır.
5) En uygun algılamanın temellerini açıklayabilir.
6) Sayısal haberleşme sistemlerinin başarımını değerlendirebilir (bit hata hızına karşılık işaret gürültü oranı).
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örnekleme işlemi. Darbe genlik modülasyonu.Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Darbe yer modülasyonu. Zaman bölüşümlü paylaşım.Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Nicemleme işlemi. Darbe kod modülasyonu.Matlab ve spice uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 PCM sistemlerinde gürültünün dikkate alınması.Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Delta modülasyonu. Farksal darbe modülasyonu.Matlab ve spice uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Eşleştirilmiş süzgeç. Gürültüden kaynaklı hata oranı.Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Semboller arası girişim. Bozulmasız temel bant ikili iletişim için Nyquist kriteri.Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders kitabı okuma/Problem çözme. Yazılı Sınav
9 İlintili düzeyde kodlama.Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Temel bant M-ary PAM iletişimi. Kademeli gecikme hattı ile eşitleme. Göz deseni.Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Geçirme bandı iletişim modeli. İşaretlerin geometrik temsili.Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Gürültülü bir girişe eşletirici/bağdaştırıcı kümesinin cevabı. Gürültülü işaretlerin uyumlu bir şekilde algılanması.Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Hata olasılığı. İlinti alıcısı.Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Uyumlu ikili PSK. Uyumlu ikili FSK.Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Uyumlu dörtebir-fazlı kaydırmalı anahtarlama. Uyumlu en küçük kaydırmalı anahtarlama.Matlab uygulaması. Ders kitabı okuma/Problem çözme/Bilgisayarda uygulama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı okuma/Problem çözme. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Electronic Communication Techniques. Paul H. Young. 2004. Prentice Hall.