DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Teknik Resim * MDZ   107 1 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ahmet DAĞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.AHMET DAĞ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.AHMET DAĞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Teknik çizimler hakkında bilgi vermek, AutoCAD ve Netcad GIS tasarım programlarını tanıtmak, bu yazılımlar ile iki veya üç boyutlu teknik çizimleri yapabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği
İzdüşüm ve görünüşler/ Kesit görünüşler/ Perspektif görünüşler/ AutoCAD ve Netcad 7 GIS tasarım programının tanıtılması ve kullanımı/ Maden Mühendisleri için Temel Harita ve Projeksiyon Bilgisi/ Maden Ruhsat Sahalarının Netcad 7 GIS ile Projelendirilmesi/ Maden Sahası Sayısal Arazi Modelinin Netcad 7 GIS ile Oluşturulması/ Maden İmalat Planlarının Netcad 7 GIS ile Oluşturulması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar ve teknik çizimler Kaynak okuma
2 İzdüşümler, kesit ve perspektif görünüşler Kaynak okuma
3 AutoCAD çizim programının tanıtımı ve kullanımı Kaynak okuma
4 AutoCAD çizim programının tanıtımı ve kullanımı Kaynak okuma
5 Netcad GIS çizim programının tanıtımı ve kullanımı Kaynak okuma
6 Netcad GIS çizim programının tanıtımı ve kullanımı Kaynak okuma
7 Temel Harita ve Projeksiyon Bilgisi, Madencilik Proje Altlık Verilerinin Netcad GIS ile Düzenlenmesi Kaynak okuma
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 Maden Ruhsat Sahalarının Netcad GIS ile Projelendirilmesi Kaynak okuma
10 Maden Sahası Sayısal Arazi Modelinin Netcad 7 GIS ile Oluşturulması Kaynak okuma
11 Maden İmalat Planlarının Netcad 7 GIS ile Oluşturulması Kaynak okuma
12 Maden İmalat Planlarının Netcad 7 GIS ile Oluşturulması Kaynak okuma
13 İmalat Projesi Hacim Hesaplarının Netcad 7 GIS ile Gerçekleştirilmesi Kaynak okuma
14 İmalat Projesi Hacim Hesaplarının Netcad 7 GIS ile Gerçekleştirilmesi Kaynak okuma
15 Maden İmalat Projelerinin Üç Boyutlu Ortama Aktarılması Kaynak okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar