DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kömürün kullanımı (enerji tüketimi, yakıt olarak tüketimi, yakıt dışı tüketimi) ve kömür hazırlamanın nedenleri Literatür taraması
2 Kömürün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin zenginleştirmeye etkileri Literatür taraması
3 Numune alma ve standart kömür analizleri Literatür taraması
4 Kömür analiz yöntemleri Literatür taraması
5 Ağır ortam deneyleri Literatür taraması
6 Yıkama eğrilerinin çizilmesi için gerekli verilerin bulunması ve standart yıkama eğrilerinin çizilmesi Literatür taraması
7 Kömür hazırlama ve zenginleştirme yöntemleri 1 Literatür taraması
8 Ara Sınav
9 Kömür hazırlama ve zenginleştirme yöntemleri 2 Literatür taraması
10 Kömür hazırlama ve zenginleştirme yöntemleri 3 Literatür taraması
11 Kömürlerin sınıflandırılması Literatür taraması
12 Kömürden kükürdün uzaklaştırılması Literatür taraması
13 Kömür zenginleştirmede yardımcı işlemler Literatür taraması
14 Lavvar tesislerinin dizaynı ve değerlendirilmesi Literatür taraması
15 Lavvar tesislerinin dizaynı ve değerlendirilmesi 1 Literatür taraması
16-17 FINAL SINAVI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar