DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kalsinasyon ve Kireç Üretimi * MDS   332 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Özen KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kireç üretim yöntemleri hakkında bilgi vermek, kaliteli kireç üretimi için gerekli olan kireçtaşı ve kireç fırınları ile ilgili bilgi sahibi yapmak ve oluşabilecek sorunlar hakkında bilgilendirmek
Dersin İçeriği
Kalsinasyon , Yakıt türleri ve maliyet karşılaştırma , Kireç ve kireç üretimi , kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşı Kireç fırın tiplerini karşılaştırma , kimyasal bileşimi ve kireç kalitesi ve diğer etkileriyle kireç kullanımı , Kireç üretiminin tarihi , Partikül boyutu ve yakma sistemlerinin etkileri üzerine genel bilgiler ve faktörler , Sönmemiş gözenek , Yüzey alanı , Nemlendirici ve tepkime değerleri , Günümüzdeki kireç üretimi ve çevresel etkileri , kireç üretim maliyetleri , Günümüzde ve gelecekte kireç pazarlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Video/Dia gösterisi Kaynak okuma, internet
2 Kireçtaşı türleri, oluşum ortamları ve üretim yöntemleri Kaynak okuma, internet
3 Kireç ve kireci etkileyen kireçtaşı özellikleri Kaynak okuma, internet
4 Kireç üretiminde kullanılan yakıt tipleri Kaynak okuma, internet
5 Fırın refrakterleri Kaynak okuma, internet
6 Kalsinasyon Kaynak okuma, internet
7 Kalsinasyon derecesi Kaynak okuma, internet
8 Ara sınav
9 Kireç fırınları Kaynak okuma, internet
10 Kireç fırını emisyonları ve kontrolü Kaynak okuma, internet
11 Sönmemiş kirecin özelllikleri Kaynak okuma, internet
12 Kireç söndürme ve söndürülmüş kirecin özellikleri Kaynak okuma, internet
13 Kireç kullanım alanları Kaynak okuma, internet
14 Laboratuarda kireç üretimi Kaynak okuma, internet
15 Laboratuarda kireç üretimi Kaynak okuma, internet
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar