DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Video/Dia gösterisi Kaynak okuma, internet
2 Kireçtaşı türleri, oluşum ortamları ve üretim yöntemleri Kaynak okuma, internet
3 Kireç ve kireci etkileyen kireçtaşı özellikleri Kaynak okuma, internet
4 Kireç üretiminde kullanılan yakıt tipleri Kaynak okuma, internet
5 Fırın refrakterleri Kaynak okuma, internet
6 Kalsinasyon Kaynak okuma, internet
7 Kalsinasyon derecesi Kaynak okuma, internet
8 Ara sınav
9 Kireç fırınları Kaynak okuma, internet
10 Kireç fırını emisyonları ve kontrolü Kaynak okuma, internet
11 Sönmemiş kirecin özelllikleri Kaynak okuma, internet
12 Kireç söndürme ve söndürülmüş kirecin özellikleri Kaynak okuma, internet
13 Kireç kullanım alanları Kaynak okuma, internet
14 Laboratuarda kireç üretimi Kaynak okuma, internet
15 Laboratuarda kireç üretimi Kaynak okuma, internet
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar